Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Odbicie w lustrze

Tytuł: Odbicie w lustrze. Autoportrety artystów polskich w grafice i rysunku XVIII-XXw.
Z kolekcji dr n. med. Andrzeja Papiewskiego
marzec - czerwiec 2012
Kurator i autor scenariusza: dr Łukasz Grzejszczak
Współpraca: Ewa Derkacz - Królewska


Sztuka jest ludzkim hołdem składanym własnemu człowieczeństwu.
Herbert Read

Istotą malarstwa portretowego jest nie tylko oddanie cech fizycznych portretowanej postaci, ale także pogłębienie tej charakterystyki o analizę psychologiczną, ukazującą najpełniej indywidualność i osobowość modela. Zatem w portrecie spotykają się dwie odrębne osobowości: malującego i malowanego. Artysty i modela. Prawda ujęcia jest więc nierozerwalnie związana z myślą twórcy, jego uczuciem, stosunkiem emocjonalnym, ze sposobem postrzegania tego co jego zdaniem charakterystyczne dla pozującej mu postaci. W wypadku autoportretu mamy do czynienia ze zjawiskiem o wiele głębszym i tajemniczym niż oddanie podobieństwa fizycznego i wyrazu duchowego. Autoportret jest bowiem "utrwalonym i widzialnym" zapisem stanu ducha artysty, jego emocji, przeżyć, wzruszeń. Daje twórcy złudzenie, że przez swój wizerunek może on powstrzymać niszczycielskie działanie czasu. W tej dążności do zachowania za wszelką cenę śladu po sobie znajdujemy namiastkę "wiecznego" życia. Ten pierwiastek duchowy zawarty w malarstwie portretowym przyczynił się do tak wielkiej popularności tego gatunku.

Wystawa Odbicie w lustrze. Autoportrety artystów polskich w grafice i rysunku XVIII - XX w. prezentuje blisko 70 spośród liczącej ok. 200 dzieł prywatnej kolekcji należącej do dr n. med. Andrzeja Papiewskiego, cenionego chirurga-angiologa, bibliofila, konesera i kolekcjonera. Na ten niezwykły zbiór składają się dzieła artystów polskich, lub z Polską za sprawą swej twórczości związanych, działających między XVIII stuleciem, a współczesnością. Wśród reprezentowanych dzieł przywołać można autoportrety m.in. Jana Piotra Norblina, Jana Feliksa Piwarskiego, Ludwika de Leveaux, Vlastimila Hofmana, Józefa Pankiewicza, Stanisława Kamockiego, Franciszka Żmurki, Stefana Mrożewskiego, Janiny Kraupe - Świderskiej, Leszka Rózgi, Henryka Płóciennika i in.

Ekspozycja została podzielona umownie na cztery części:
I -W kręgu pracowni i akademii ;
II - Wytworny dandys lub odbicie w lustrze ;
III - Rzeczywistość z dystansu ;
IV - Uroda nie bywa próżna - artystki o sobie.
W ramach poszczególnych części zachowano chronologię historyczną, by w ten sposób poprowadzić refleksję Odbiorcy  od zagadnień związanych z linią rozwojową w sztuce polskiej, autoportretu jako gatunku malarstwa, poprzez problemy teoretyczne, biografie poszczególnych artystów działających na przestrzeni epok, aż ku dziełom "nakreślonym mocą ich twórczych wizji". Pozwoliło to na umieszczenie prezentowanych prac w znacznie szerszym kontekście kulturowym, wzbogacając wiedzę o nich o wiele interesujących aspektów.

Muzeum Miasta Łodzi zaprasza grupy zorganizowane do udziału w spacerach tematycznych towarzyszących wystawie: Odbicie w lustrze. Autoportrety artystów polskich w grafice i rysunku XVIII- XX w.

"Zwierciadełko, powiedz przecie..."
zwiedzanie tematyczne traktujące o autoportrecie w sztuce ze szczególnym uwzględnieniem roli lustra: funkcja zwierciadła w autoportrecie, lustro a psychologia, lustro w kontekście kulturowym,  przesady i wróżby związane z lustrem

Wstęp: kl. IV-VI szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia
5 zł bilet  od osoby + 25 zł opłata za przewodnika
Zapisy pod nr tel. 42 254 90 11

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum