Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Lata dwudzieste, lata trzydzieste.

Tytuł: „Lata dwudzieste, lata trzydzieste. Łódź – miasto i ludzie w okresie II Rzeczypospolitej”
27 października 2012 – 20 stycznia 2013
Komisarz: Mirosław Jaskulski
Współpraca: Beata Kamińska, Andrzej Jankowski
Miejsce: górna galeria

Wystawa historyczna o charakterze edukacyjnym ma układ problemowy, chociaż jej początek i zakończenie zamykają dwa ważne wydarzenia będące cezurą tego dwudziestolecia – 11 listopad 1918 roku, czyli odzyskanie niepodległości i trudne początki odbudowy życia miasta, oraz 1 wrzesień 1939 r. - wybuch II wojny światowej.
Ekspozycja zorganizowana w oparciu o zbiory własne Muzeum Miasta Łodzi (dokumenty, fotografie, przedmioty codziennego użytku), na ograniczonej przestrzeni ukazuje stan miasta po 123 latach niewoli i dorobek pokolenia lat 20. i 30. XX wieku. Portret miasta i jego mieszkańców jest niejednoznaczny. Z jednej strony pozostało wiele zaniedbań lat minionych, na które nakładały się zrujnowany przemysł, kryzysy ekonomiczne, strajki i bezrobocie. Z drugiej strony jednak rozpoczęto wówczas na szeroką skalę budowę wodociągów i kanalizowanie nieruchomości, rozwinięto elektryfikację, radiofonizację i komunikację Łodzi, zbudowano szereg obiektów użytku publicznego, w tym zwłaszcza szkoły, szpitale, osiedla mieszkaniowe a także oddano łodzianom do użytku nowe tereny zielone. Ogromny, wciąż niedoceniany dzisiaj, postęp osiągnięto w zakresie oświaty (obowiązkowe szkolnictwo) i kultury (teatry, kina, galerie, muzea, filharmonia, prasa), a skrócony ustawowo dzień pracy do 8 godzin pozwalał miejscowemu społeczeństwu na pełniejsze korzystanie z wolnego czasu, na kulturę, zabawę, sport, rekreację, a w okresie lata popularne stały się wyjazdy na kolonie i urlopy. Wystawa próbuje także ukazać skrótowo oblicze polityczne Łodzi okresu międzywojennego, rysujące się wyraźniej w walce przedwyborczej do parlamentu i władz samorządowych.
Odchodzą od nas ostatni bezpośredni świadkowie tamtej epoki, a wraz z nimi przemija także pamięć o wydarzeniach dwudziestolecia międzywojennego. Coraz częściej więc musimy sięgać nie do żywych wspomnień, ale do starych dokumentów, dawnej prasy, pożółkłych fotografii i przedmiotów, których używali i którymi się otaczali ówcześni łodzianie. Czas spojrzeć na dorobek tego pokolenia na nowo, nie bezkrytycznie ale i bez PRL-owskiego dezawuowania wszelkich dokonań „sanacji”.

Zapraszamy do zwiedzania wystawy wraz z dziećmi. Pomoże w tym specjalnie przygotowana karta edukacyjna - Notatnik detektywa - do pobrania ze strony.

Wydarzenia towarzyszące wystawie

Projekcja filmu dokumentalnego pt. Przebój. Aleksy Rżewski (2011) dla seniorów w ramach programu 60+
Prowadzenie: Anna Pilarska
14 listopada (środa), godz. 11.00
Miejsce: Sala Lustrzana
Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Po projekcji filmu zapraszamy na zwiedzanie wystawy
Wstęp wolny

Od bojowca do prezydenta
Projekcja filmu dokumentalnego pt. Przebój – Aleksy Rżewski (2011) i spotkanie z jego twórcami

Prowadzenie: Agata Szymczak
17 listopada (sobota), godz. 12.00
Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Wstęp wolny

Prelekcja Łódź u progu niepodległości – wybrane problemy
Prowadzenie: Marcin Szymański
18 listopada (niedziela), godz. 12.00
Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Wstęp wolny

Projekcja filmu dokumentalnego pt. Przebój. Aleksy Rżewski (2011) dla seniorów w ramach programu 60+
Prowadzenie: Anna Pilarska
20 listopada (wtorek), godz. 11.00
Miejsce: Sala Lustrzana
Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Po projekcji filmu zapraszamy na zwiedzanie wystawy
Wstęp wolny

Koncert Wodafon
Wystąpi: Suavas Lewy
24 listopada (sobota), godz. 18.00 i godz. 20.00
Miejsce: Muzeum Kanału Dętka
pl. Wolności
Wstęp: 15 zł, sprzedaż biletów prowadzi kasa Muzeum Miasta Łodzi (od 3 listopada)

Prezentacja łódzkiej gry karcianej „Łódzka Dintojra”
Prowadzenie: Stowarzyszenie Topografie
19 grudnia (środa), godz. 17.00
Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Wstęp wolny

Prelekcja Place, boiska, stadiony, czyli sport w Łodzi międzywojenne
Prowadzenie: Sebastian Glica
8 grudnia (sobota), godz. 12.00
Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Wstęp wolny

Prelekcja Lata dwudzieste, lata trzydzieste na łamach łódzkiej prasy żydowskiej tego okresu
Prowadzenie: Anna Łagodzińska
15 grudnia (sobota), godz. 12.00
Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Wstęp wolny

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum