Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Idzie mróz

Wystawa czasowa: "Idzie mróz – pejzaże zimowe z prywatnej kolekcji"
Miejsce:Aneks Jednego Mistrza przy Galerii Mistrzów Polskich, gmach główny Muzeum Miasta Łodzi, 19 stycznia – 20 marca 2013 r.
Kurator: Monika Nowakowska

Wystawa jest kolejną prezentacją przybliżającą i promującą polską sztukę nowoczesną, przedstawiającą z kolekcji prywatnych. Z bogatego zbioru polskiego malarstwa pejzażowego, będącego własnością lokalnego kolekcjonera, zostały wybrane krajobrazy zimowe: widoki pokrytych śniegiem pół i łąk, skutej lodem rzeki, malowniczych ogrodów, wsi i miast, z motywami sanny, pokrytych śniegiem gór autorstwa wybitnych polskich malarzy, m.in. Juliana Fałata, Wojciecha Weissa, Henryka Szczyglińskiego, Kazimierza Sichulskiego, Rafała Malczewskiego, Vlastimila Hofmana. Prace te są dopełnieniem i rozwinięciem jednego z tematycznych sekwencji-gabinetów Galerii Mistrzów Polskich: W okowach swojskości. Pejzaż rodzimy, w którym znajduje się piękny olej na sklejce pt. Zakole rzeki zimą Juliana Fałata. Krajobraz zimowy niesie w sobie określoną symboliką wątki, co dostrzegał i podkreślał chociażby przedstawiciel młodopolskiego symbolizmu Vlastimil Hofman, którego Autoportret z przyszłą żoną znajduje się w innym dziale z Galerii Mistrzów – Kochanki i muzy – natchnienie artysty.

Zgromadzenie prac różnych autorów, podejmujących ten sam motyw, pozwoli prześledzić podobieństwa i różnice w ich warsztacie malarskim, sposobie kadrowania, operowania walorem, kolorystyce, będzie też dobrym punktem wyjścia do badania zjawiska indywidualnego stylu poszczególnych Mistrzów. Ekspozycja pozwoli także na dalsze badania nad środowiskiem lokalnych kolekcjonerów sztuki, poszerzając wiedzę na temat zasobów polskiego malarstwa w łódzkich zbiorach, dostarczy też cennego materiału porównawczego dla dzieł prezentowanych w Galerii Mistrzów Polskich.

Ekspozycja obejmuje 12 prac małego i średniego formatu, głównie malarstwo olejne na płótnie i tekturze, z przykładami akwareli, gwaszu i pasteli. Dzieła reprezentują najlepsze tradycje polskiego malarstwa realistycznego, młodopolskiego modernizmu oraz ich kontynuacji w okresie międzywojennym, z naciskiem na tradycyjny warsztat, poszukiwania kolorystyczne i walorowe, pochodzą z przełomu z pierwszej połowy XX wieku.

Wystawie towarzyszy program edukacyjny

Zajęcia edukacyjne będą doskonałą okazją do różnorodnych działań twórczych, zarówno z zakresu plastyki jak i muzyki, które pozwolą rozwinąć manualne oraz muzyczne zdolności uczestników. Inspiracją do artystycznej aktywności będzie zimowa aura – zarówno ta znajdująca się za oknem, jak i prezentowana na wystawie malarstwa z pierwszej połowy XX w. Bezpośredni kontakt z dziełami sztuki oraz aktywizująca formuła zajęć (połączona z zabawami integracyjnymi i dramowymi) jest doskonałą propozycją nie tylko na zimowe ferie.

Termin: 21 stycznia – 20 marca 2013 r.
Miejsce: Muzeum Miasta Łodzi, Aneks Jednego Mistrza
Dla kogo: zorganizowane grupy dzieci w wieku 7-12 lat
Koszt: 2 zł od osoby
Zgłoszenia: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel. 42 254 90 40

Wojciech Weiss Brama Floriańska, ok. 1920, olej na płótnie, 49x64 cm, własność prywatna

Henryk Szczygliński Zima, niedatowany, olej na tekturze, 33,5x42 cm, własność prywatna

Julian Fałat Zakole rzeki zimą, niedatowany, olej na płótnie, 77x91 cm, własność prywatna

Vlastimil Hofman Dzieci wychodzące z lasu, 1921, olej na płótnie, 144x94 cm, własność prywatna

Vlastimil Hofman Autoportret z przyszłą żoną, 1916, olej tektura 66,5x97,5 cm, depozyt

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum