Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Łódzkie obiekty sportowe

Miejsce: Oddział Sportu i Turystyki MMŁ, Hala Sportowa, ul. ks. I. Skorupki 21
Termin: 24 czerwca 2013 r. – 31 grudnia 2014 r.
Kuratorzy: Sebastian Glica, Mirosław Jaskulski

Zajmując się historią sportu w Łodzi nie można pominąć roli budownictwa sportowego w jego rozwoju. Wraz z powstawaniem pierwszych stowarzyszeń sportowych budowane były pierwsze obiekty sportowe: strzelnice, tor kolarski w Helenowie, boiska piłkarskie, hale sportowe, pływalnie. Obiekty sportowe stały się z biegiem czasu częścią krajobrazu Łodzi, nierzadko posiadając dużą wartość architektoniczną. Przykładem może być tu modernistyczna siedziba łódzkiej YMCA przy ul. Moniuszki z połowy lat 30. XX w., w której ulokowano dwie sale gimnastyczne i pierwszą w Łodzi krytą pływalnię.

Wraz z rozwojem miasta dochodziło do znaczących zmian urbanistycznych, co owocowało przebudową, a często wyburzaniem wielu obiektów, także sportowych. Kryzys sportu po 1989 r. doprowadził do dewastacji niektórych łódzkich obiektów sportowych.

Na ekspozycji przybliżone zostało łódzkie budownictwo sportowe i jego ewolucja  na przestrzeni ponad 100 lat. Zwiedzający mogą obejrzeć 166 zdjęć przybliżających historię łódzkiego budownictwa sportowego, między innymi, historyczne zdjęcia toru kolarskiego w Helenowie – z przełomu XIX i XX w., zapoznać się można z historią Parku Sportowego Łódzkiego Klubu Sportowego przy Alei Unii 2 oraz obiektami innych łódzkich klubów i stowarzyszeń sportowych, zdjęciami Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Żeromskiego – po 1945 r. siedziby Wytwórni Filmów Fabularnych.  Materiał ikonograficzny uzupełniony jest prezentacją dokumentacji budowlanej, planów, a także dokumentów i odznaczeń klubowych.

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum