Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Zakład Urbanowskich. Rodzina Dzieło Twórcy

Wystawa czasowa: Zakład Urbanowskich. Rodzina Dzieło Twórcy
Termin: 9 listopada 2013 - 26 stycznia 2014
Miejsce: Galeria wystaw czasowych/ Galeria "W Biegu"
Kurator: Cezary Pawlak
Współpraca: Marcin Szymański, dr Łukasz Grzejszczak, Katarzyna Kuropatwa-Pik, Halina Urbanowska (przedstawiciel rodziny)
Identyfikacja wizualna, projekt publikacji: Sławomir Iwański

Wernisaż 9 listopada 2013 r., godz. 16:00

Wystawa czasowa poświęcona łódzkiej rodzinie i zakładowi Antoniego i Józefa Urbanowskich oraz kręgu artystów rzeźbiarzy z nim związanych. Zakład Urbanowskich należał do najstarszych w Łodzi i był jednym z największych i najbardziej nowoczesnych przedsiębiorstw budowlano-kamieniarsko-rzeźbiarskich na terenie Królestwa Polskiego w pocz. XX wieku. Całość zagadnienia zostanie ukazana na tle historii wielokulturowej Łodzi. Wystawa składa się z dwóch zintegrowanych ze sobą części: historycznej i artystycznej. Część historyczna obejmuje historię rodziny Urbanowskich oraz historię ich zakładu kamieniarskiego, która zostanie ukazana na tle rozwoju Łodzi na przełomie XIX i XX wieku i dwudziestolecia międzywojennego.
Druga część ekspozycji ukazuje przykłady twórczości artystów współpracujących z firmą, jak również zaprzyjaźnionych z rodziną. Do grupy tej należeli przede wszystkim znani i cenieni rzeźbiarze Anastazy Lepla, Wacław Konopka, Władysław Czapliński.Realizacja wystawy i szeregu towarzyszących wydarzeń w okresie jej trwania przyczyni się do wzbogacenia wiedzy na temat roli jaką odegrała w historii Łodzi polska rodzina Urbanowskich i poznania bogatego dorobku przedsiębiorstwa na który składa się szereg wartościowych pod względem historycznym i artystycznym zabytków. Ich walory można zaliczyć do europejskiego dziedzictwa kulturowego. Wzbogaciły one obraz sztuki Łodzi, także innych miast polskich i europejskich.Wystawa i towarzyszące jej wydarzenia nawiązują do rozpoczętego w Muzeum Miasta Łodzi cyklu wydarzeń związanych z historią łódzkich rodów artystycznych i fabrykanckich.

Otwarcie wystawy poprzedzi sesja naukowa połączona z promocją książki „Przedsiębiorstwo Antoniego i Józefa Urbanowskich. Rodzina. Dzieło. Twórcy”
9 listopada, godz. 12:00, Sala Lustrzana Muzeum Miasta Łodzi

1234
5678

Wydarzenia towarzyszące wystawie "Zakład Urbanowskich. Rodzina  Dzieło  Twórcy"
podczas wydarzeń rozprowadzane będzie wydawnictwo „Przedsiębiorstwo Antoniego i Józefa Urbanowskich. Rodzina. Dzieło. Twórcy” w promocyjnej cenie 20 zł.

24 listopada (niedziela), godz. 12.00
Sztuka z kamienia cz. 1
spotkanie towarzyszące wystawie
Analiza porównawcza dzieł zakładu Urbanowskich jako reprezentatywnych przykładów sztuki sepulkralnej.

7 grudnia (sobota), godz. 12.00
Spacer po mieście śladami realizacji zakładu A. Urbanowski, najstarszego w Łodzi i jednego z największych i najbardziej nowoczesnych przedsiębiorstw budowlano-kamieniarsko-rzeźbiarskich na terenie Królestwa Polskiego w pocz. XX wieku. Spotkanie skierowane do młodzieży i dorosłych. Udział bezpłatny jednak ze względów organizacyjnych ilość miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy pod numerem telefony 42 254 90 11.

8 grudnia (niedziela), godz. 12.00
Sztuka z kamienia cz.2
spotkanie towarzyszące wystawie
Prezentacja współczesnych tendencji rozwoju zakładów kamieniarskich pod kątem technologi obróbki kamienia, zakresu usług i wzornictwa.

21 grudnia (sobota), godz. 12.00
Piękno tkwi w szczegółach.
Warsztaty kreatywne dla dzieci w wieku 6-12 lat przybliżające sztukę dekoracji. W programie zwiedzanie wybranych pomieszczeń pałacu i wystawy czasowej Zakład Urbanowskich. Rodzina Dzieło Twórcy.
Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona. Zapisy: pod nr. tel. 42 254 90 11

11 stycznia (sobota) godz.12.00
Piękno tkwi w szczegółach. Warsztaty kreatywne dla dzieci w wieku 6-12 lat przybliżające sztukę dekoracji. W programie zwiedzanie wybranych pomieszczeń pałacu i wystawy czasowej Zakład Urbanowskich. Rodzina Dzieło Twórcy.
Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona. Zapisy: pod nr. tel. 42 254 90 11

18-19 stycznia 2014 (sobota-niedziela), godz. 12.00
Dzieła zakładu Urbanowskich cyfrowo i analogowo
prezentacja prac studentów Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej
Pokaz trójwymiarowych modeli komputerowych oraz rysunków wybranych realizacji Zakładu Urbanowskich pod kątem prezentacji ich walorów architektonicznych.

26 stycznia 2014 (niedziela), godz. 12.00
Rodzina i Zakład Urbanowskich – odkryte dziedzictwo miasta
konferencja popularno-naukowa poświęcona  tematyce ochrony dziedzictwa kulturowego.

 

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum