Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Henryk Sienkiewicz

Wystawa czasowa: "Henryk Sienkiewicz i wpływ Jego twórczości na postawy patriotyczne młodzieży w czasie II wojny światowej"
Termin:  3 - 13 marca 2014r
Miejsce: Sala Jadalna
Organizatorzy:Muzeum Narodowe w Kielcach/ Główna Biblioteka Lekarska
Wstęp wolny

Henryk Sienkiewicz urodził się 5 maja 1846 roku z rodziców Stefanii Cieciszowskiej i Józefa Sienkiewicza, którzy zawarli związek małżeński 9 czerwca 1843 roku w Okrzei, wsi należącej do rodziców panny młodej. Przyszły pisarz urodził się jako drugi syn; pierwszym był urodzony w 1844 roku Kazimierz. Później na świat przyszły jeszcze cztery córki: Aniela, Zofia, Helena i Maria. Rodzina pisarza pieczętowała się herbem Oszyk i choć nie była zamożna, to dzięki Cieciszowskim, mogła poszczycić się sławą starej, dobrej szlachty, wspaniałą wielowiekową tradycją oraz wieloma znakomitymi przodkami. Wśród nich byli m.in. ksiądz Wojciech Cieciszowski - kaznodzieja królewski Jana Kazimierza i Michała Korybuta Wiśniowieckiego; Adam Cieciszowski - pisarz wielki koronny Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz Kazimierz Cieciszowski - arcybiskup mohylowski. Dalsze pokrewieństwo łączyło też rodzinę matki ze słynnym historykiem Joachimem Lelewelem oraz Jadwigą Łuszczewską, znaną jako Deotyma. W rodzinie Sienkiewiczów żywe były tradycje narodowe i wojskowe. Dziadek pisarza, Józef Sienkiewicz, był oficerem napoleońskim, zaś jego syn, także Józef (ojciec Henryka Sienkiewicza), według tradycji rodzinnej, uczestniczył w powstaniu listopadowym. W ich ślady poszedł brat Henryka - Kazimierz, który brał udział w powstaniu styczniowym, a w 1871 roku zginął podczas wojny francusko - pruskiej. Najwcześniejsze lata życia autor Trylogii spędził w Grabowcach i w Woli Okrzejskiej, gdzie po raz pierwszy zetknął się z literaturą. Po latach wspominał: Co także nie pozostało bez silnego wpływu na mnie, to znaleziony gdzieś na strychu kufer z książkami, pomiędzy którymi pisarze XVI i XVII wieku trzymali prym. Do książek tych dorywałem się jako dziecko, tak iż mogę powiedzieć, że prawie uczyłem się czytać na Reju, Kochanowskim, Górnickim, Skardze, Birkowskim, Orzechowskim. Od tego czasu datuje się moja znajomość języka staropolskiego... Talent literacki w rodzinie Sienkiewiczów przejawiały kobiety. Już w 1864 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” swe opowiadania publikowała matka przyszłego Noblisty. Siostra Zofia pisywała utwory „dla ludu” a Helena próbowała swych sił w przeróbkach i tłumaczeniach tekstów literackich. Względy finansowe zmusiły w 1855 roku rodzinę pisarza do sprzedaży majątku w Grabowcu a następnie w Wężyczynie. Ostatecznie osiedli w Warszawie. Henryk Sienkiewicz uczęszczał już wtedy do gimnazjum, po ukończeniu którego studiował w Szkole Głównej, na początku prawo i medycynę, później przeniósł się na wydział filologiczno-historyczny, którego jednak ostatecznie nie ukończył.

Wernisażowi wystawy, który odbył się w poniedziałek 3 marca towarzyszył koncert w wykonaniu wykładowców i studentów Akademii Muzycznej w Łodzi.

Juliusz Zarębski – Wielki Polonez op. 6

Paulina Rybińska – fortepian, z klasy prof. Marii Koreckiej-Soszkowskiej

Feliks Nowowiejski - Poemat Róże dla Safo

1. Glukupikros
2. Faon
3. Śmierć Safo
4. Epitafium

Marzena Trzebińska  - sopran, z klasy prof. Krystyny Rorbach
Fortepian – dr Iwona Jakubowska

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum