Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Między naturą z kulturą

Między naturą a kulturą. Świat według Knorowskich.
Malarstwo, grafika, projektowanie graficzne, konserwacja dzieł sztuki.
11 września – 5 października 2014 r.
Miejsce: Galeria Wystaw Czasowych

Kurator: Janina Spychalska-Kwiatkowska
Aranżacja ekspozycji: Rafał, Konrad, Janusz i Tomasz Knorowscy
Projekt graficzny katalogu, plakatu i zaproszenia: Izabela Knorowska
Wernisaż: 11 września (czwartek), godz. 18:00


Wystawa “Między naturą a kulturą. Świat według Knorowskich” to panorama artystycznych artefaktów, będących dziełami członków jednej rodziny. Powstawały one niezależnie w pracowniach poszczególnych osób, na przestrzeni kilkudziesięciu lat jako dzieła plastyczne lub prace konserwatorskie. Nigdy nie było wystarczającego powodu, by mogły się spotkać w jednej przestrzeni. Taką możliwość stworzyła dopiero wystawa w Muzeum Miasta Łodzi, co wydaje się oczywistym uzasadnieniem, gdyż większość uczestników związana jest z tym środowiskiem artystycznym i tutejszą uczelnią. Co niekoniecznie jest równoznaczne, że identyfikują się z jej tradycją artystyczną.
Dopiero uświadomienie sobie, przez niektórych członków rodziny Knorowskich, faktu istnienia takiej wspólnoty zainteresowań, spowodowało potrzebę i chęć wspólnej prezentacji. Jest więc okazja by zobaczyć dzieła malarskie: Janusza, Konrada, Rafała i Tomasza Knorowskich oraz dorobek konserwatorski Niny Spychalskiej-Kwiatkowskiej.
Wystawę cechuje duża różnorodność formalna i stylistyczna, co jest konsekwencją indywidualnych wyborów twórczych jej uczestników. Można jednak dostrzec wspólne kręgi odniesień do tytułowych pojęć, nieprzypadkową być może zbieżność tematów, czy  pokrewieństwo form ekspresji, które są dostrzegalne w większości prac i w jakimś sensie mogą stanowić pretekst do pogłębionej refleksji określającej ten familijny fenomen.

Mariusz Knorowski

Na wystawie “Między naturą a kulturą. Świat według Knorowskich” w Muzeum Miasta Łodzi możecie Państwo zapoznać się twórczością dwóch pokoleń tej artystycznej familii,  której korzenie tkwią głęboko w ziemi łódzkiej – bez względu na obecne miejsce zamieszkania czy nawet urodzenia jej poszczególnych członków. Można zatem obejrzeć: wybrane przykłady działalności konserwatorskiej Janiny Spychalskiej - Kwiatkowskiej (dokumentację fotograficzną dzieł przed konserwacją oraz oryginalne dzieła sztuki), Rafała Knorowskiego - malarstwo, projekty scenografii teatralnej i kostiumów (do sztuki „Mały książę” wg Antoine'a de Saint-Exupéry'ego) oraz kolaż z przykładami realizacji scenograficznych (do spektakli „Moulin Rouge” w Kilonii i „Upiór w operze” w Bad Brambach, Niemcy), Konrada Knorowskiego - malarstwo i drzeworyty oraz  obrazy, zakotwiczonych już w Warszawie pedagogów tamtejszej ASP, Janusza i Tomasza Knorowskich, nadal związanych rodzinnie i towarzysko z naszym miastem. Wspólnym dziełem członków tej rodziny jest nie tylko ekspozycja (w tym jej aranżacja), ale i towarzyszące jej druki. Ideę przedsięwzięcia będącego przede wszystkim wydarzeniem artystycznym, ale także zjawiskiem socjologicznym, integrującym rodzinę w obliczu wspólnego celu, objaśnił we wstępie do katalogu inny członek rodziny Mariusz Knorowski. Projekty graficzne druków towarzyszących wydarzeniu wykonała żona Rafała - Izabela Knorowska.


Przedstawiciele rodziny Knorowskich – uczestnicy wystawy:                
Autor wstępu do katalogu wystawy - Mariusz Knorowski jest historykiem i krytykiem sztuki, kuratorem wystaw, przez wiele lat był dyrektorem artystycznym Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, obecnie jest kuratorem Muzeum Plakatu w Wilanowie – Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie.       
Janina Spychalska – Kwiatkowska – córka St. Spychalskiej z domu Knorowskiej, kuratorka wystawy, autorka  zamieszczonego w katalogu wystawy tekstu „O rodzinie”, artysta plastyk, konserwator malarstwa i rzeźby polichromowanej, absolwentka UMK w Toruniu.             
Rafał Knorowski – artysta malarz, scenograf, zajmuje się także grafiką projektową, prowadzi w Łodzi firmę plastyczną Garamond, studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki PWSSP w Łodzi.                                                              
Konrad Knorowski – artysta malarz, grafik, absolwent PWSSP w Łodzi. 
Janusz Oskar Knorowski – artysta malarz, absolwent ASP w Warszawie, profesor na Wydziale Malarstwa macierzystej uczelni.
Tomasz Knorowski – artysta malarz, adiunkt (w stopniu doktora) na Wydziale Projektowania Wnętrz warszawskiej ASP.

1101112
13141516
2345
6789

Pobierz katalog wystawy

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum