Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Ojciec Stefan Miecznikowski SJ.

Ojciec Stefan Miecznikowski SJ. W tym mieście, które szczególnie stało mi się drogie…
7 listopada 2014 r. –  1 marca 2015 r.
Miejsce: Galeria Wystaw Czasowych
Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Wernisaż: 7 listopada (piątek), godz. 18:00 (Sala Lustrzana)
Wystawa organizowana przez Oddział Kultur i Tradycji Wyznaniowych MMŁ
Kurator: Anna Walaszczyk

Wystawa upamiętnia Ojca Stefana Miecznikowskiego SJ, wybitnego kapłana i duszpasterza, ojca duchowego łodzian, wychowawcę i działacza charytatywnego, który swoją postawą w stanie wojennym i po jego zniesieniu nierozerwalnie wpisał się w historię lat 80. naszego miasta.

Wystawa opowiada o Jego harcerskich ideałach, pięknej formacji duchowej, umiłowaniu wolności i Ojczyzny, służbie dla społeczeństwa, potrzebie bycia pomocnym, potrzebie wiary, potrzebie bycia dobrym człowiekiem.

Autorka wystawy pragnie przypomnieć znaczenie odprawianych w stanie wojennym przez duchowego przywódcę łódzkiej „Solidarności” mszy św. za Ojczyznę i Jego płomiennych patriotycznych kazań, których słuchały tysiące. Pragnie podkreślić wsparcie duchowe i pomoc materialną, jaką niósł o. Miecznikowski dla osób represjonowanych przez komunistyczne władze, a także doniosłą rolę, jaką legendarny jezuita odegrał dla zespolenia i umocnienia łódzkiej opozycji demokratycznej. Zamysłem wystawy jest także przypomnienie działalności  Duszpasterstwa Środowisk Twórczych – kolejnego dzieła o. Stefana, o potrzebie którego świadczyła ogromna frekwencja słuchaczy podczas prelekcji wygłaszanych w ramach „środowych spotkań”, a także liczba odbiorców niezależnych imprez kulturalno-artystycznych, organizowanych w salach parafialnych oo. Jezuitów przy ulicy Sienkiewicza 60.

Miasto starało się okazać Ojcu Miecznikowskiemu wdzięczność za wszystko co zrobił. We wrześniu 1992 r. na uroczystej sesji Rady Miejskiej nadano o. Miecznikowskiemu zaszczytny Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łodzi. W tym samym roku wydano także Jego Kazania stanu wojennego, z obszernym Wstępem Ewy Jażdżewskiej-Goldsteinowej. W grudniu 1999, ma miejsce kolejna publikacja o. Stefana pt. Almanach harcerski. W 1995 na wniosek łódzkiego Zarządu Regionu, podczas VII Krajowego Zjazdu „Solidarności” otrzymał tytuł Honorowego Członka „Solidarności”.

Ojciec Stefan Miecznikowski przyjeżdżając do Łodzi miał 46 lat, starannie ukończone studia humanistyczne i zakonne, doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i środowiskiem akademickim. Znany był z głębokiej wiary, miłości do Ojczyzny, ogromnej wrażliwości na krzywdę ludzką. Taką postawę wyniósł z przedwojennego harcerstwa, które go ukształtowało. Nasiąkł jego ideałami – umiłowaniem wolności, patriotyzmem, służbą dla społeczeństwa.

Wychowany w 20-leciu międzywojennym, sprawę Polski, sprawę narodu, sprawę wspólną, traktował jako szczególnie ważną. Ideały te wpajał swoim wychowankom z Duszpasterstwa Akademickiego. Z kościołem przy Sienkiewicza 60 związani byli nie tylko studenci, ale również liczne grono asystentów i profesorów łódzkich uczelni oraz wiele barwnych postaci ze świata kultury. Wychowankowie i współpracownicy Ojca Stefana wspominają swego duszpasterza nadzwyczaj serdecznie i z olbrzymim szacunkiem. Podkreślają jego wielką kulturę osobistą, bogactwo intelektualne, charyzmę. Opowiadają, że był człowiekiem autentycznie wierzącym, o wielkiej wyrozumiałości, otwartym na wszystkich ludzi, że oddziaływał swoją osobowością, stanowił nieczęste połączenie mądrości i dobroci. Miał poczucie humoru, posługiwał się piękną polszczyzną, był świetnym mówcą, potrafił też słuchać.

Ojciec Miecznikowski zmarł 27 grudnia 2004 r. Został pochowany w kwaterze oo. Jezuitów na cmentarzu na Dołach w Łodzi. Na Jego grobie często pojawiają się świeże kwiaty.

W 2005 r. mieszkańcy Łodzi wybrali o. Miecznikowskiego na najbardziej popularnego łodzianina 15-lecia wolnej Polski.

3 maja 2007 r. Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie o. Stefana Miecznikowskiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Wystawa otwarta zostanie 7 listopada 2014 r. w związku z przypadającą w tym roku dziesiątą rocznicą śmierci Ojca Stefana Miecznikowskiego. Prezentowana będzie do 1 marca 2015 r. w siedzibie głównej Muzeum Miasta Łodzi – Pałacu Poznańskich przy ul. Ogrodowej 15. Wystawie towarzyszyć będzie katalog oraz bogaty program wydarzeń adresowanych do szerokiego kręgu odbiorców, w tym zajęcia edukacyjne dla szkół, spotkania wspomnieniowe z udziałem byłych wychowanków i współpracowników Ojca Stefana, a także sesja popularno-naukowa.

Partnerzy:
Ojcowie Jezuici w Łodzi
Archiwum Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Jezuitów w Warszawie
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Łodzi
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi„Społem” Spółdzielcze Domy Handlowe "Central" w Łodzi
Stacja Nowa Gdynia Sp. z o.o. w Zgierzu
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Na wystawie wykorzystano materiały filmowe: „Pamięć”, realizacja Jadwiga Wileńska, TVP Łódź 1990 r. oraz „Wędrowanie”, realizacja Marek Palczewski, TVP Łódź 1993 r.

Nieocenioną pomoc w przygotowaniu wystawy wykazali byli wychowankowie i współpracownicy Ojca Stefana Miecznikowskiego.

Koncepcja, scenariusz, aranżacja plastyczna wystawy, katalog: Anna Walaszczyk
Projekt graficzny wystawy, katalogu, zaproszeń: Zbigniew Koszałkowski

Montaż wystawy: Dział Administracyjno-Techniczny Muzeum Miasta Łodzi pod kierownictwem Zdzisława Piotrowskiego.

Fot. Ojciec Stefan Miecznikowski, ze zbiorów Barbary Gruszczyńskiej

Fot. Rozładunek darów zagranicznych dla Ośrodka Pomocy Internowanym i ich rodzinom, 1982 r.

Fot: Magazyn darów w Ośrodku Pomocy. Praca wolontariuszy trwała od rana do wieczora

Fot: Pożegnanie z Łodzią przed wyjazdem do Jastrzębiej Góry, 1989 r.

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum