Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Dziedzictwo dwóch kultur

Dziedzictwo dwóch kultur
Kolekcja rodziny Poznańskich z Muzeum Polskiego w Rapperswilu

Wystawa czasowa
9 października 2015 r. - 14 lutego 2016 r.
Miejsce: Galeria Wystaw Czasowych
Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Wernisaż: 9 października (piątek), godz. 17.00 (Sala Lustrzana)
Autorzy: Ewa Derkacz-Królewska, Mirosław Jaskulski, Monika Nowakowska

Muzeum Miasta Łodzi w roku 2015 obchodzi jubileusz 40-lecia działalności. Z tej okazji łódzka placówka podjęła współpracę z Muzeum Polskim w Rapperswilu w Szwajcarii, w którym znajduje się fragment historycznej kolekcji dzieł sztuki zgromadzonej w XIX i XX wieku w Łodzi przez dwa rody fabrykantów: Silbersteinów i Poznańskich. Spośród przedstawicieli tych rodzin szczególne miejsce zajmują: Teresa Silberstein, jej córka Sara Poznańska i Iza de Landsberger. Rodzinne zbiory dzieł sztuki Silbersteinów i Poznańskich  są od wielu lat przedmiotem badań nad kolekcjonerstwem łódzkiej burżuazji wielkoprzemysłowej. Na uwagę zasługuje zaangażowanie fabrykantów w życie artystyczno-kulturalne miasta, mecenat artystyczny, a także stworzona przez nich kolekcja dzieł sztuki. Fundowali oni stypendia, wspierali wyjazdy zdolnych artystów na studia, kupowali obrazy do swoich pałaców. Fragment gromadzonego zbioru został przekazany jako legat przez Izę de Landsberger do Muzeum Polskiego w Rapperswilu.

Z uwagi na fakt, iż łódzkie muzeum od początku swojego funkcjonowania bada historię i gromadzi pamiątki po rodzinie Poznańskich, zaś mecenat artystyczny tego rodu stał się punktem wyjścia do promowania innych łódzkich kolekcji prywatnych, historycznych i współczesnych, traktowanych jako lokalne dziedzictwo kulturowe, zaprezentowanie fragmentu kolekcji rodziny Poznańskich stanie się głównym punktem obchodów tegorocznego jubileuszu instytucji.

Na wystawie zaprezentowanych zostanie 17 cennych pod względem artystycznym i historycznym dzieł sztuki (malarstwo, rzeźba, tkanina, rzemiosło artystyczne z XIX i pierwszej połowy XX wieku) autorstwa wybitnych polskich artystów, m.in. Józefa Chełmońskiego, Olgi Boznańskiej czy Juliana Fałata, a także związanych z Łodzią autorów żydowskiego pochodzenia: Artura Szyka, Samuela Hirszenberga czy Henryka Glicensteina. Wcześniej prace zostaną poddane konserwacji oraz opracowaniu naukowemu przez zaproszonych do współpracy fachowców z różnych dziedzin.

Przeprowadzone w ramach prac przygotowawczych kwerendy i badania naukowe nad kolekcją staną się ważnym przyczynkiem do promocji łódzkiego dziedzictwa kulturowego i mecenatu artystycznego w Polsce i zagranicą.

Wystawę uzupełni prezentacja fotograficzna przedstawiająca etapy i efekty przeprowadzonych prac konserwatorskich oraz trójjęzyczne wydawnictwo (polsko-angielsko-niemieckie).

Wydarzenia towarzyszące:

5 września (sobota), godz. 9:20
Mecenat artystyczny łódzkich rodzin fabrykanckich Silbersteinów i Poznańskich - historia, kolekcja, dziedzictwo

Wykład podczas Sesji Stałej Konferencji Muzeów Bibliotek i Archiwów na Zachodzie
Prowadzący: Cezary Pawlak
Miejsce: Muzeum Polskie w Rapperswilu
Schloss Rapperswil (Szwajcaria)

8 września (wtorek), godz. 18:30
Rodziny fabrykanckie i artystyczne Łodzi. Muzeum Miasta Łodzi – zachowane dziedzictwo ludzi i miejsca

Wernisaż wystawy oraz prelekcja
Prowadzący: Cezary Pawlak
Miejsce: Biblioteka Polska w Paryżu
6 quai d'Orleans, Paryż (Francja)

Wydarzenie przygotowywane we współpracy z:

9 września 2015 r. - 2 października 2015 r.
Les familles industrielles et artistiques de Lodz. Le Musée de la Ville de Lodz – un patrimoine sauvegardé
(Rodziny fabrykanckie i artystyczne Łodzi. Muzeum Miasta Łodzi – zachowane dziedzictwo ludzi i miejsca)
Wystawa czasowa
Miejsce: Biblioteka Polska w Paryżu
6 quai d'Orleans, Paryż (Francja)
Kurator: Cezary Pawlak

25 października (niedziela), godz. 10:00
Bracia Hirszenbergowie – W poszukiwaniu Ziemi Obiecanej
Międzynarodowa konferencja naukowa

Miejsce: Sala Lustrzana
Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Wstęp wolny

Konferencja stanowi inaugurację trzyletniego projektu badawczo-wystawienniczego poświęconego twórczości Samuela, Leona i Henryka Hirszenbergów. Jej podstawowym tematem będzie historia twórczości trzech braci w kontekście finansowego wsparcia w początkach ich karier przez łódzkie rody fabrykanckie, ze szczególnym uwzględnieniem mecenatu Maurycego i Sary Poznańskich. Poprzez zamówienia na prace malarskie do wnętrz pałacowych siedzib, portrety członków rodziny czy zakupy innych przykładów ich twórczości do kolekcji Poznańskich, artyści mieli możliwość wyjazdów zagranicznych, kontynuowania nauki w najlepszych, europejskich uczelniach i okresowego, stabilnego życia. Rozpoczynając swoją twórczość i działalność artystyczną w Łodzi jako spadkobiercy polskiej tradycji, kończyli ją będąc świadomymi przedstawicielami europejskiej kultury, współtworząc jej dokonania w innych krajach.

Konferencja będzie pretekstem do międzynarodowej promocji polskich twórców i ich rozproszonej po świecie twórczości oraz prezentacji aktualnych badań naukowych nad ich życiem i karierami.

Koordynator konferencji:
Adam Klimczak
42 254 90 45
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Przedsięwzięcie realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Łodzi oraz sponsorów

 

 

Ilustracja główna: Alfred Schwarz 'Portret Izy Marii Poznańskiej' (później Izy de Landsberger), 1919, olej, płótno, ze zbiorów Muzeum Polskiego w Rapperswilu

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum