Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

OFF Galeria 2.0

W roku 2017 Fundacja Urban Forms we współpracy z Muzeum Miasta Łodzi realizuje drugą część projektu OFF Galeria tym razem zatytułowaną "OFF GALERIA 2.0. Otwieramy Stare Polesie na świat (sztuki)".

Na Starym Polesiu po raz drugi powstaną trzy murale inspirowane obrazami z kolekcji Muzeum Miasta Łodzi. Fundacja chce propagować miasto, jako miejsce, w którym żyje się na co dzień i w którym można coś zmieniać oraz jednocześnie zwrócić uwagę na bogatą tradycję Łodzi i wspaniałe zbiory, jakie znajdują się w łódzkich muzeach. Dzieła powstają we współpracy z mieszkańcami i podkreślają wielokulturowe dziedzictwo miasta.

Projekt odwołuje się do tradycji XIX wiecznej Łodzi, miasta czterech kultur i do jej mitu założycielskiego. Zasoby wykorzystane w opracowaniu projektu to: 1. zasoby Muzeum Miasta Łodzi, a zwłaszcza kolekcje obrazów i wystawy tematyczne, 2. łódzkie murale, wchodzące w skład Galerii Urban Forms, tworzące galerię sztuki współczesnej street artu w otwartej miejskiej przestrzeni. Wykorzystano też medium, jakim jest przestrzeń publiczna, a także dostępność sztuki miejskiej, rozumianej, jako wszelka aktywność artystyczna inspirowana miastem i tworzona w mieście.

W ramach projektu czterech twórców z kręgu street artu: Klone – Izrael, Johannes Mundinger - Niemiecy, Ivan Ninety - Rosja i sławomir Krysiak - Polska (Łódź) tworzą na ścianach kamienic na terenie Starego Polesia murale inspirowane obrazami z kolekcji Muzeum. Twórcy przeniosą w przestrzeń publiczną obrazy, tworząc własną, specyficzną dla stylu i twórczego podejścia każdego z nich, wersję wybranego dzieła (artystyczną transkrypcję). Istotne znaczenie ma tu fakt, że artyści są przedstawicielami czterech kultur, które przed laty tworzyły tożsamość Łodzi. Fundacji zależy na tym, aby inspiracją dla artystów były obrazy z okresu Łodzi wielokulturowej, czyli z XIX wieku. Da to wielowymiarowy efekt, kiedy nałożą się i skonfrontują nie tylko tradycja i nowoczesność, publiczne i prywatne, nie tylko różne style, poetyki, artystyczne koncepcje, ale też kultury i epoki.

Jednym z założeń projektu jest wyposażenie mieszkańców w narzędzia umożliwiające im zarówno partycypacyjność w decyzjach dotyczących kształtu ich najbliższego otoczenia, jak i świadomy odbiór dzieł sztuki. Chcemy, aby komunikacja w projekcie była interaktywna. Stąd działania takie, jak warsztaty kreatywne połączone z akcją informacyjną „Dialogi wokół murali”, wizyty w muzeum i lekcje muzelane, wycieczka i spacer kuratorski szlakiem murali i wielokulturowej Łodzi. Artyści przed przystąpieniem do prac artystycznych wysłuchali opinii i sugestii mieszkańców i poznali ich oczekiwania, co do kształtu dzieł.

Poprzez przenikanie się świata twórców i odbiorców, sztuki wysokiej i sztuki ulicy, tradycji i nowoczesności zostanie zrealizowany cel projektu: zwiększenie uczestnictwa w kulturze osób dotąd w niej nie uczestniczących i zagrożonych wykluczeniem społecznym.Autor: Johannes Mundinger, Ivan Nineta, ul. Więckowskiego 73, fot.  P. Trzeźwiński


Autor: Johannes Mundinger, Ivan Nineta, ul. Więckowskiego 73, fot.  P. Trzeźwiński


Autor: Johannes Mundinger, Ivan Nineta, ul. Więckowskiego 73, fot.  P. Trzeźwiński


Autor: Klone, ul. Legionów 41, fot.  P. Trzeźwiński


Autor: Klone, ul. Legionów 41, fot.  P. Trzeźwiński

 

 

 

 

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum