Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

„Bohaterologia po łódzku”

Pisząc o patriotyzmie pamiętamy zazwyczaj o dużych nazwiskach, pomnikowych bohaterach, wielkich dowódcach i żołnierzach. W ramach najnowszego projektu edukacyjnego Muzeum Miasta Łodzi chcemy przypomnieć o ludziach, którzy na codziennym poziomie zabiegali o to, aby życie – nie tylko ich, ale rodaków, mieszkańców ich miast, czy po prostu sąsiadów – było bardziej znośne.
W tym celu zapraszamy na realizowane w ramach projektu wydarzenia: spotkania, oprowadzania i warsztaty, podczas których będziemy przypominać postawy, działania i aktywności na tym polu wśród mieszkańców Łodzi z XIX i początków XX wieku, a także zaprezentować sylwetki współczesnych „zwykłych” bohaterów, których praca potrafi przynieść korzyści całej łódzkiej społeczności.

„Bohater – zrób to sam” - spotkania
miejsce: Muzeum Miasta Łodzi, Sala Lustrzana
Wydarzenia, podczas których będzie można spotkać się z miejskimi aktywistami i społecznikami, poznać ich działalność pro-obywatelską i jednocześnie samemu się dowiedzieć, w jaki sposób można podejmować pozytywne działania na rzecz ważnych dla naszego miasta inicjatyw.

Część I – dlaczego warto głośno mówić o tolerancji
14 września 2018 r., godz. 17:00
gość specjalny: Eliza Gaust

Część II - wszystko co chcielibyście wiedzieć o wolontariacie
5 października 2018 r., godz. 17:00
gość specjalny: Mariusz Kołodziejski

Część III – czyli jak zostać społecznym opiekunem zabytków
19 października 2018 r., godz. 17:00
goście specjalni: Stefan Brajter i Michał Gruda

„Przepis na bohatera” – zajęcia i warsztaty dla dzieci i młodzieży
termin: wrzesień – listopad 2018

Zajęcia edukacyjne, podczas których będziemy próbowali odpowiedzieć na pytanie jakie są oblicza bohaterstwa i co współcześnie może robić każdy z nas, aby – podobnie jak znane historyczne postaci bohaterów – działać na rzecz swojego kraju, miasta, czy najbliższego sąsiedztwa. W części warsztatowej wspólnie z uczestnikami stworzymy karty postaci współczesnych bohaterów uwzględniając ich atrybuty i specjalne umiejętności. Wykonane w trakcie zajęć prace plastyczne wzbogacą publikację podsumowującą projektu „Bohaterologia po łódzku”.

„Herosi na podwórkach?”  oprowadzania po wystawie „Na wspólnym podwórku – łódzki tygiel kultur i wyznań”
termin: wrzesień – listopad 2018

Co wyróżniało łódzkich bohaterów? Skąd się wywodzili i komu pomagali? Aby zrozumieć  historyczne konteksty zagadnień łódzkiego bohaterstwa zapraszamy na cykl oprowadzań po wystawie „Na wspólnym podwórku – łódzki tygiel kultur i wyznań”. Ich uczestnicy będą mogli poznać znane z kart historii postaci miejskich społeczników – polityków, filantropów czy też przedsiębiorców, ale także usłyszeć o przykładach anonimowych działań na rzecz miasta przełomu XIX i XX wieku.

* październik 2018 – oprowadzania z dostępnym tłumaczem języka migowego
** listopad 2018 – oprowadzania z przewodnikiem deskryptorem oraz pomocami dotykowymi

Bilet wstępu na wydarzenia: 3 zł/ os. (bilet normalny), 1 zł/ os. (bilet ulgowy). Liczba miejsc ograniczona. Więcej informacji oraz zapisy: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , 42 254 90 11,

Głównym celem projektu jest przygotowanie komplementarnego programu edukacyjnego łączącego wątki historyczne i obywatelskie wraz z promocją patriotyzmu na poziomie lokalnym a także ponadlokalnym. Głównym trzonem zadania będzie opracowanie publikacji „Bohater – zrób to sam", która w formie poradnika edukacyjnego stworzonego przez samych uczestników projektu (zarówno w zakresie tekstów jak i ilustracji), będzie wykorzystywana jako innowacyjne narzędzie do edukacji obywatelskiej. Jej przygotowanie poprzedzać będzie szereg oprowadzań, spotkań, warsztatów skierowanych do szerokiego grona odbiorców, podczas których będą mieli oni okazję poznać sylwetki mniej znanych, łódzkich bohaterów oraz współczesnych kontynuatorów ich działań. W trakcie wydarzeń będziemy próbowali odpowiedzieć na pytanie jakie są oblicza bohaterstwa i co współcześnie może robić każdy z nas, aby – podobnie jak znane, historyczne postaci bohaterów – działać na rzecz swojego kraju, miasta, czy najbliższego sąsiedztwa. Planowana publikacja będzie podsumowaniem tych spotkań oraz wypadkową własnych pomysłów i przemyśleń uczestników, inspirowanych treściami przekazanymi w trakcie wydarzeń projektowych. Przygotowanie przez samych uczestników treści zawartych w publikacji będzie niosło dodatkowy walor wychowawczy związany z kształtowaniem poczucia sprawczości i satysfakcji z własnej twórczości, jednocześnie zwiększając motywację do podejmowania aktywności zgodnej z zawartymi wporadniku propozycjami.

Punktem wyjścia działań będzie zapoznanie uczestników z nową wystawą muzealną o stałym charakterze „Na wspólnym podwórku – łódzki tygiel kultu i wyznań", która stanie się pretekstem do rozmów o zwyczajnych mieszkańcach Łodzi oraz ich codziennym, często anonimowym wkładzie w rozwój miasta i poczucia obywatelskiej wspólnoty. W celu umożliwienia korzystania z treści warsztatów oraz wystawy także osobom z niepełnosprawnościami, w ramach projektu zostaną przygotowane pomoce dydaktyczne: teksty i nagrania audiodeskrypcji wybranych przestrzeni (dla osób z dysfunkcją wzroku), film edukacyjny z tłumaczem języka migowego (dla osób z dysfunkcją słuchu) i makieta łódzkiego podwórka. Następnie uczestnicy zostaną zaproszeni na spotkania ze współczesnymi bohaterami – aktywistami, działaczami społecznymi czy też osobami, które na co dzień – w ramach pracy zawodowej czy wolontarystycznej – działają na rzecz innych ludzi i samego miasta. Powyższe spotkania staną się przyczynkiem i inspiracją do warsztatów, podczas których zostaną opracowane najważniejsze treści umieszczone później w finałowej publikacji.

Pisząc o patriotyzmie pamiętamy zazwyczaj o dużych nazwiskach, pomnikowych bohaterach, wielkich dowódcach i żołnierzach. Natomiast zapomina się o ludziach, którzy na codziennym poziomie zabiegali o to, aby życie – nie tylko ich, ale rodaków, mieszkańców ich miast, czy po prostu sąsiadów – było bardziej znośne. Warto zatem przypomnieć postawy, działania i aktywność na tym polu wśród łodzian u progu odzyskania niepodległości, ale także działania które ze zdobytej już niepodległości potrafiły przenieść korzyści nie tylko osobiste, ale także całej łódzkiej społeczności. Zadania te spełniała m.in. pomoc społeczna, praca na rzecz zachowania tradycji, kultury i dziedzictwa narodowego, uspokajanie destrukcyjnych nastrojów społecznych czy ochrona wspólnego majątku przed zniszczeniem i szabrownictwem. Do postaci podejmujących społeczny trud niewątpliwie można zaliczyć część elity intelektualnej przedwojennej Łodzi, która zorganizowała Główny Komitet Obywatelskich (do którego należał lokalny patriota Robert Geyer), ale również członków Miejskiego Samorządu (m.in. nadburmistrza Łodzi Leopolda Skulskiego) działającego za zgodą niemieckich władz pod koniec II wojny światowej. Dzięki ich działalności życie w okupowanym mieście było bardziej znośnie, a ich patriotyczna aktywność na lokalnym poziomie pomogła uwierzyć ludziom w niepodległą Polskę i konieczność jej istnienia.

Jeden z efektów projektu „Bohaterologia po łódzku"
Film edukacyjny z tłumaczem języka migowego, oprowadzający po wystawie stałej „Na wspólnym podwórku – łódzki tygiel kultu i wyznań"

Partnerzy:
Fundacja Szansa dla Niewidomych
Polski Związek Głuchych w Łodzi
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 i nr 6 w Łodzi
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci TPD-Polesie
Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego
Fundacja Łódzki Szlak Kobiet

Zespół Muzeum Miasta Łodzi:
Paulina Długosz (autorka projektu), tel. 42 254 90 11, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Maja Jakóbczyk (koordynatorka), tel. 42 254 90 90, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Magdalena Krajewska-Sochala (promocja), tel. 42 254 90 94, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Finansowanie:

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu„Patriotyzm Jutra"

 

Dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum