Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Jan Karski - powrót bohatera

Heading Photo

Projekt historyczno-edukacyjny Jan Karski - powrót bohatera

Projekt Jan Karski - powrót bohatera jest częścią szerokiego programu wydarzeń realizowanych przez Muzeum Miasta Łodzi związanych z obchodami 100. rocznicy urodzin Jana Karskiego przypadającej w 2014 roku. Program całości wydarzeń obejmuje realizację przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, wystawienniczym, wydawniczym i naukowym, przywracających pamięć o Karskim w mieście jego urodzin. Przedsięwzięcia będą realizowane w latach 2012-2014 i są objęte honorowym patronatem Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej.
Założeniem części edukacyjnej projektu zrealizowanej we wrześniu 2012 roku była szeroko pojęta popularyzacja postaci Jana Karskiego, jego życia, dokonań i przesłania, w kontekście wielokulturowego i wielonarodowościowego dziedzictwa historycznego i kulturowego Łodzi poprzez stworzenie edukacyjnego wydawnictwa multimedialnego zawierającego unikatowe archiwalia i materiały audiowizualne oraz realizację wielu wydarzeń o charakterze edukacyjnym i popularno-naukowym.

Część pierwsza projektu edukacyjnego zatytułowana Śladami Jana Karskiego, która odbyła się w marcu 2012 r. była skierowana do nauczycieli wszystkich typów łódzkich szkół. Jego realizacja objęła blok warsztatów metodycznych dla nauczycieli, które odbyły się w Muzeum Miasta Łodzi, Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Gimnazjum nr 18 im. prof. Jana Karskiego oraz warsztaty terenowe w przestrzeni miejskiej. Celem warsztatów było ukazanie najważniejszych etapów życia i działalności Jana Karskiego, prezentacja ekspozycji muzealnej Gabinetu Profesora, miejsc związanych z łódzkimi śladami jego życia oraz prezentacja przykładowych scenariuszy zajęć poświęconych tej postaci i jego misji.

Część druga projektu zakładała realizację multimedialnego wydawnictwa edukacyjnego dla uczniów, nauczycieli i wszystkich pasjonatów historii zawierającego archiwalia Muzeum Miasta Łodzi i Archiwum Państwowego w Łodzi, pliki video w postaci spotów wykorzystujące archiwalne materiały filmowe zawierające wypowiedzi Jana Karskiego dotyczące łódzkiego rozdziału życia znajdujące się w archiwum Telewizji Polskiej (Terenowy Oddział w Łodzi), pliki audio i video z wypowiedziami najstarszych łodzian dotyczące życia codziennego miasta w okresie międzywojennym i wojennym oraz osób znających osobiście Jana Karskiego, scenariusze przygotowane przez nauczycieli w ramach cyklu warsztatów metodycznych.

Część trzecia projektu zaplanowana na wrzesień 2012 r.  pod nazwą Tydzień Kuriera Polskiego Państwa Podziemnego skierowana była do szerokiego kręgu odbiorców. Objęła  cykl warsztatów i lekcji muzealnych dla zorganizowanych grup szkolnych oraz indywidualnych uczestników z wykorzystaniem przygotowanego multimedialnego programu edukacyjnego (24-27 września), realizację gry miejskiej pt. Operacja Witold (29 września)o charakterze otwartym z dodatkową formułą międzyszkolnego konkursu tematycznego. Podsumowaniem projektu była konferencja zorganizowana w formie panelu dyskusyjnego z tematem przewodnim Dziedzictwo Karskiego - tolerancja i odpowiedzialność, odwaga i sprzeciw, z udziałem historyków, etyków i pedagogów (30 września).

Koordynatorzy:
Maja Jakóbczyk This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel. (42) 254 90 11
Cezary Pawlak This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel. (42) 254 90 11

Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu "Patriotyzm Jutra" oraz Urzędu Miasta Łodzi. 

 

 E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum