Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Łódź utkana dźwiękiem

Muzeum Miasta Łodzi w roku 2013 było realizatorem projektu edukacyjnego "ŁÓDŹ UTKANA DŹWIĘKIEM", na który złożyły się dwa komponenty: "Ogródek dźwiękowy w Parku Staromiejskim" oraz "Tkalnia dźwięków".

Ogródek dźwiękowy w Parku Staromiejskim
Pięć maszyn muzycznych, zaprojektowanych przez dzieci podczas warsztatów, a wykonanych metodą upcyclingu (pozyskanie niepotrzebnych materiałów, np. ze złomowisk i połączenie ich ze sobą w artystyczny sposób) stanęło w Parku Staromiejskim jako komponent małej architektury parkowej. Oficjalne otwarcie Ogródka Dźwiękowego nastąpiło w sobotę - 1 czerwca 2013 r. - podczas Edukacyjnego Pikniku organizowanego przez Muzeum Miasta Łodzi z okazji Dnia Dziecka. Projekt zakładał stworzenie nieszablonowego narzędzia edukacji kulturalnej - ogródka dźwiękowego - wraz z metodyką pracy z obiektem dla nauczycieli.

Poniżej prezentujemy scenariusze zajęć z wykorzystaniem obiektu. Zachęcamy nauczycieli do zapoznawania się z materiałami i wykorzystywania ich w codziennej pracy dydaktycznej.

Pobierz scenariusz

RYTM WOKÓŁ NAS (klasy IV – VI SP, gimnazjum)

PRZYRODA DŹWIĘKIEM MALOWANA (klasy IV – VI SP, gimnazjum)

MUZYCZNY OGRÓD (klasy I – III, lub IV – VI SP)

MUZYKA MIASTA (klasy I – III, lub IV – VI SP)

CISZA  I MUZYKA (gimnazjum, liceum)

GRANICE MUZYKI  – CAGE, PENDERECKI (gimnazjum, liceum)

Scenariusze stworzone przez studentów Akademii Muzycznej w Łodzi, pod kierunkiem mgr. Katarzyny Kłys - koordynatora Pracowni Edukacji Artystycznej - udostępnione zostały na bezpłatnej licencji Creative Commons Polska.

W ramach projektu odbyły się liczne warsztaty dla różnych grup:

  • Warsztaty twórczości dla studentów Akademii Muzycznej w  Łodzi na kierunku Edukacja Artystyczna
  • Warsztaty muzyczno-plastyczno-ekologiczne dla zorganizowanych grup szkolnych z Łodzi, odbywające się w Muzeum Miasta Łodzi
  • Warsztaty muzyczno-plastyczno-ekologiczne w szkołach
  • Warsztaty radiowe podczas których powstaną dzwonki do telefonów wykorzystujące dźwięki wydawane przez powstały Ogródek dźwiękowy
  • Piknik dźwiękowy z okazji Dnia Dziecka zorganizowany w Parku Staromiejskim  w ramach Tygodnia Akademii  Orange

Celem warsztatów artystycznych było przygotowanie dzieci do odbioru różnych rodzajów muzyki oraz kształtowanie w nich umiejętności rozumienia i odczytywania kodów kulturowych, szczególnie w odniesieniu do muzycznych zjawisk, m.in. poprzez zachęcenie do muzykowania opartego na improwizacji kształtowaniu wrażliwości artystycznej w oparciu o ekspresyjne doświadczanie świata i nawiązywanie twórczego dialogu z kulturą współczesną.
Duży nacisk został również położony na promowaniu wśród dzieci postawy proekologicznej i antykonsumpcyjnej (upcycling) oraz przygotowanie ich do świadomego udziału w życiu społecznym i kulturalnym
Najważniejszą ideą tego projektu było stworzenie sytuacji bezpośredniego kontaktu z muzyką poprzez próby muzykowania, jak również w przystępny sposób przybliżenie uczestnikom zagadnienia muzyki współczesnej. Miało to ułatwić zrozumienie przejawów muzycznej aktywności, zachęcić do ich poznawania, inspirować i sugerować muzyczne wybory. Aspekt dydaktyczny położony został także na kreowanie wyobraźni, działania projektowe i plastyczne.

Wartością projektu było także ożywienie przestrzeni miejskiej poprzez stworzenie narzędzia łączącego w atrakcyjny sposób rekreację parkową z edukacją kulturalną i artystyczną (art-eko-system). Wypracowane przez studentów Akademii Muzycznej w Łodzi scenariusze zajęć lekcyjnych wykorzystujących możliwości nowego narzędzia edukacyjnego wraz metodyką pracy opartą na nowoczesnych formach rozwijania percepcji muzycznej, zostały zaprezentowane nauczycielom i zostały udostępnione na bezpłatnej licencji Creative Common do wykorzystywania w codziennej pracy dydaktycznej.

Zajęcia w Ogródku dźwiękowym znajdą się od przyszłego sezonu również w stałej ofercie zajęć edukacyjnych Muzeum Miasta Łodzi.

Realizatorzy:

Muzeum Miasta Łodzi oraz Suavas Lewy - łódzki działacz dźwiękowy i muzyk

Partnerzy projektu

Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi
Radio Łódź S.A.
Zieleń Miejska
Biuro Interwencyjnej Edukacji i Dydaktyki Artystycznej "B.I.E.D.A"

Projekt realizowany w ramach IV edycji Akademii Orange

Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Sponsor

 

Archiwum wydarzeń

  • W sobotę 1 czerwca w godzinach 11.00-15.00 w Parku Staromiejskim odbył się finał projektu "Ogródek dźwiękowy w Parku Staromiejskim" , czyli rodzinny, edukacyjny piknik dźwiękowy. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Odbyły się m.in. warsztaty ekologiczne, plastyczne i muzyczne dla dzieci starszych i młodszych, warsztaty decoupage dla rodziców, warsztaty twórczości, dźwiękowa gra miejska oraz spontaniczny koncert parkowej orkiestry.
  • W  dniach 4 - 8 marca 2013 odbyły się w Muzeum warsztaty artystyczne dla grup szkolnych biorących udział w projekcie. W trakcie zajęć przygotowanych przez znanego kompozytora muzyki współczesnej i performera - Suavasa Lewego oraz studentów Akademii Muzycznej, dzieci uczestniczyły w grach dźwiękowych, otwierając "wewnętrzne uszy" na wszystkie otaczające odgłosy, wykonały instrumenty muzyczne według własnego projektu oraz w grupach przygotowały szkice maszyn dźwiękowych, które mogłyby stanąć w Parku Staromiejskim.

Galeria zdjęć z warsztatów

warsztaty_artystyczne_1warsztaty_artystyczne_10warsztaty_artystyczne_11warsztaty_artystyczne_12
warsztaty_artystyczne_13warsztaty_artystyczne_14warsztaty_artystyczne_15warsztaty_artystyczne_16
warsztaty_artystyczne_17warsztaty_artystyczne_18warsztaty_artystyczne_19warsztaty_artystyczne_2
warsztaty_artystyczne_21warsztaty_artystyczne_3warsztaty_artystyczne_4warsztaty_artystyczne_5
warsztaty_artystyczne_6warsztaty_artystyczne_7warsztaty_artystyczne_8warsztaty_artystyczne_9

Poniżej prezentujemy wybór prac stworzonych przez  uczestników warsztatów. Wśród nich znajdują się projekty, na podstawie których zostały stworzone prawdziwe maszyny dźwiękowe. Efekt realizacji można oglądać od 1 czerwca w Parku Staromiejskim w Łodzi.

Galeria prac

1101112
1314152
3456
789

  • W kwietniu uczniowie kolejnych szkół mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach muzycznych prowadzonych w ramach projektu "Ogródek dźwiękowy w Parku Staromiejskim". Tym razem udaliśmy się bezpośrednio do klas i w ciągu 45-minutowych lekcji staraliśmy się zachęcić młodzież do muzykowania i otwierania uszu na wszystkie dźwięki odbierane dookoła. Bo wszystko może być muzyką...

Tkalnia dźwięków
Wraz z zakończeniem realizacji pierwszej części projektu „Łódź utkana dźwiękiem”, a zatem wraz z powstaniem Ogródka dźwiękowego w Parku Staromiejskim, rozpoczęła się realizacja drugiej części projektu zatytułowanej „Tkalnia dźwięków”, która trwała od lipca do października 2013 r..

Realizacji tej części przyświecały następujące założenia:

Przypomnimy, że gdyby nie rzeki, które dziś kryją się pod powierzchnią ziemi, szczelnie przykryte betonem, zostając całkowicie wyparte ze świadomości mieszkańców, Łódź nigdy nie stałaby się wielkim ośrodkiem przemysłowym.

Nauczymy
się patrzeć na miasto z zupełnie innych perspektyw, a przy okazji stworzymy narzędzie do nauczania i zapoznawania młodzieży z muzyką współczesną oraz ekologią.

Przywołamy na nowo historyczne odgłosy, które zniknęły już z przestrzeni Łodzi. Szum rzek,
którym przemysł kiedyś zawdzięczał życiodajną energię, pojawi się znów w uszach łodzian za sprawą serii całorocznych działań edukacyjnych.


W ramach Tkalni dźwięków odbyły się:

- spacery „Śladami łódzkich rzek”: Jasienia, Łódki, Bzury i Łagiewniczanki (7, 14, 21, 28.07.2013 r.)
- „Hydropolis” - warsztaty ekologiczne dla uczniów w wieku 7-15 lat z Agnieszką Sosnowską (8, 9, 10, 11.07.2013 r.)
- „Święto Łódzkich Rzek” - Piknik na Placu Wolności z okazji 590. rocznicy nadania Łodzi praw miejskich (28.07.2013 r.):
12:00 – 18:00 wszystkie muzea na placu Wolności otworzył swoje drzwi i zaprosiły do zwiedzania za symboliczną złotówkę
13:00 Oprowadzanie kuratorskie po wystawach w Oddziale Kultur i Tradycji Wyznaniowych. Prowadzenie: Anna Walaszczyk
16:00 „Nomadowie znad Łódki” - koncert Orkiestry Biedafonów
17:30 „Z rzeki powstałaś” - spektakl taneczny Grupy KIJO
18:30 Wodafon 2 – koncert Lewy/Szuszkiewicz/Zabrocki
Na pikniku przez cały czas jego trwania dostępne były: Letnia Czytelnia Krytyki Politycznej, konkurs z nagrodami z wiedzy o Łódzkim Szlaku Kobiet przygotowany przez Kobiety znad Łódki, kolorowa wata cukrowa, piknikowe zakupy, pokazy olbrzymich baniek mydlanych.
- „Słucham Łódź” - warsztaty dźwiękowe ze Suavasem Lewym, których celem było skonfrontowanie wrażliwości słuchowej i wyobraźni dźwiękowej osób niewidomych i widzących (21, 22, 23.08.2013 r.)
- Wieki finał projektu– gra miejska, która wykorzystywała wszystkie zebrane materiały (06.10.2013 r.)

Strona internetowa Tkalni dźwięków
Efektem finalnym projektu jest multimedialna strona internetowa tkalniadzwiekow.muzeum-lodz.pl służąca edukacji kulturalnej z bogatą zawartością merytoryczną. Znalazły się na niej:
- nagrania dźwiękowe odgłosów łódzkich rzek udostępnione do ściągnięcia i odsłuchania na własny użytek
- film oświatowy o roli i historii łódzkich rzek
- scenariusze lekcji dla nauczycieli
- scenariusze gier miejskich
- ciekawe informacje z tematu ekohydrologii oraz historii łódzkich rzek
Strona jest dostosowana do możliwości osób z defektami słuchu i wzroku dzięki wykorzystaniu metody audiodeskrypcji.

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum