Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Publikacje online

2017 "Bracia Hirszenbergowie: W poszukiwaniu ziemi obiecanej / Hirszenberg Brothers: In search of the Promised Land"
Redakcja: Adam Klimczak, Izabella Powalska, Teresa Śmiechowska
Łódź – Warszawa, Muzeum Miasta Łodzi, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2017
687 stron, ilustracje kolorowe
ISBN: 978-83-65026-24-8

 

Zachęcamy do pobrania w wersji online dwujęzycznego katalogu podsumowującego interdyscyplinarny, trzyletni (2015-2017) projekt artystyczny, "Bracia Hirszenbergowie - w poszukiwaniu ziemi obiecanej".

Cyfrowy katalog, który oddajemy do Państwa rąk to najobszerniejszy jak dotychczas zbiór wiedzy na temat braci Hirszenbergów. Jego pierwsza część prezentuje wybrane prace Samuela, Leona i Henryka, kalendarium ich życia i twórczości oraz wybraną bibliografię. Część druga zawiera studia i materiały w postaci 16 ilustrowanych tekstów pokonferencyjnych, korespondencji Samuela Hirszenberga z Marianem Wawrzenieckim, katalogu jego zaginionych dzieł, drzewa genealogicznego rodziny Hirszenbergów i obszernych fragmentów pamiętnika żony artysty - Dinah.

We invite You to download the bilingual (Polish-English) digital catalogue of the project - Hirszenberg Brothers - In search of the Promised Land.

The digital catalog that we give to your hands is the most comprehensive collection of knowledge about the Hirszenberg brothers. His first part presents selected works of Samuel, Leon and Henryk, the calendar of their life and work and selected bibliography. Part two contains studies and materials in the form of 16 illustrated post-conference texts, Samuel Hirszenberg's correspondence with Marian Wawrzeniecki, the catalog of his missing works, the family tree of the Hirszenberg family, and extensive fragments of the artist's wife's diary - Dinah.

Pobierz publikację w wersji PDF

2014 W poszukiwaniu zaginionej ciągłości miasta
Autor projektu, redakcja:
Michał Gruda
Opieka merytoryczna:
dr inż. arch. Łukasz Pancewicz
Transkrypcje spotkań i ich redakcja oraz montaż plików audio:
Marzena Badziak
Opracowanie redakcyjne:
Zuzanna Hylla
Opracowanie graficzne, skład:
The Endless Summer Studio /
Magdalena Lauk
Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Orange w ramach projektu Akademia Orange.
Publikacja wydana na Licencji Creative Commons Polska 3.0 –
Uznanie autorstwa CC-BY
Łódź, Muzeum Miasta Łodzi, 2014.
163 s., ilustracje

 

Publikacja jest zbiorem wywiadów, transkrypcji i tekstów zgromadzonych podczas realizacji projektu "W poszukiwaniu zaginionego kwartału", przeprowadzonego przez Muzeum Miasta Łodzi w 2014 roku.
Spotkania, których transkrypcje znajdują się w tekście można również odsłuchać, klikając na ikonkę głośnika na początku transkrypcji.

Pobierz publikację w wersji PDF

2014 Aleksander Tansman. Warsztat kompozytora : Alexandre Tansman – Composer’s technique and workshop : Alexandre Tansman – l’atelier du compositeur
redakcja: Magdalena Krajewska-Sochala, Katarzyna Kuropatwa-Pik, Marcin J. Szymański.
Łódź, Muzeum Miasta Łodzi, 2014.
184 s., ilustracje
Wszystkie teksty w językach: polskim, angielskim i francuskim.

 

Aleksander Tansman urodził się w Łodzi, ale z wyboru był obywatelem Francji. Koncertował prawie na całym świecie, w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Chinach, Hongkongu i wielu innych zakątkach globu. Pod koniec lat 20. XX wieku stał się czołowym przedstawicielem awangardy muzycznej – „nowej szkoły kompozytorskiej”. Uznawany za najwybitniejszego kompozytora polskiego.
Album zawiera teksty poświęcone sylwetce kompozytora, bogaty materiał ilustracyjny oraz szczegółowe kalendarium życia. Tekst trójjęzyczny.

 

Pobierz katalog w wersji PDF
2014 Katalog memorabiliów profesora Jana Karskiego ze zbiorów Muzeum Miasta Łodzi,
oprac. Andrzej Jankowski, Mirosław Jaskulski, Małgorzata Laurentowicz-Granas.
Łódź, Muzeum Miasta Łodzi, 2014,
150 s., ilustracje kolorowe

 

Katalog jest spisem obszernego zbioru pamiątek, przekazanych w darze przez legendarnego emisariusza Jana Karskiego Muzeum Miasta Łodzi, a tym samym całemu społeczeństwu. Zróżnicowany zbiór został podzielony w katalogu na dziewięć działów grupujących obiekty jednorodne z punktu widzenia funkcji lub sposobu ich wytworzenia. W obrębie działów pozycje ujęto w ciągu chronologicznym.

 

Katalog jest elementem nowej wystawy stałej, która została przygotowana w stulecie urodzin Profesora Karskiego i zachowując charakter ekspozycji biograficznej z elementami wnętrza waszyngtońskiego mieszkania prezentuje materiały dotyczące wielu aspektów bogatego życia intelektualnego.

 

Pobierz katalog w wersji PDF
2014 Zapraszamy do lektury czasopisma Miscellanea Łódzkie przygotowanego przez pracowników Muzeum Miasta Łodzi.
Zespół redakcyjny
redaktor: Katarzyna Kuropatwa-Pik
zastępca: Marcin J. Szymański
sekretarz redakcji: Marta Skłodowska
skład i łamanie: Tomasz Kochelski
fotoedycja: Magdalena Krajewska-Sochala
Łódź, Muzeum Miasta Łodzi, 2014.
168 s., ilustracje

 

Pobierz czasopismo w wersji PDF

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum