Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Wykaz wydawnictw w sprzedaży

2018

Stary Cmentarz. Ludzie – historia – pamięć. Red.: dr Kamil Piskała, dr Marcin J. Szymański. Teksty: Tomasz Gawroński, Sebastian Glica, Alina Jabłońska, Agnieszka Jędrzejewska, Krzysztof Jakubiec, Grzegorz Nawrot, Dariusz Nowiński, Cezary Pawlak, Kamil Piskała, Dorota Samborska-Kukuć, Joanna Sporczyk-Moskal, Marcin Szymański, Tomasz Toborek, Robert Witak
Łódź, Muzeum Miasta Łodzi 2018.
80 s. ilustracje kolorowe, 22 cm.
ISBN: 978-83-65026-34-7

Publikacja została przygotowana na okoliczność setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zespół Muzeum Miasta Łodzi wraz z partnerami projektu, historykami z Katedry Historii Polski Najnowszej Uniwersytetu Łódzkiego i Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi oraz z członkami Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem przy ulicy Ogrodowej w Łodzi, stworzył listę około sześćdziesięciu postaci związanych z ideą walk niepodległościowych oraz zaangażowanych w podtrzymywanie postaw patriotycznych i społecznikowskich, których miejscem wiecznego spoczynku i pamięci jest Stary Cmentarz przy ul. Ogrodowej. Nekropolię wyróżniają niezwykłe wartości historyczne i zabytkowe. Jej rangę podkreślają miejsca upamiętniające postaci związane ze szczególnymi wydarzeniami w historii Polski, takimi jak dziewiętnastowieczne powstania narodowe, walki o odzyskanie niepodległości w latach 1914 – 1918 oraz o jej obronę w 1920 i 1939 roku.

cena: 23.00 PLN

2018

Szlakiem wielkości. Odtworzony warsztat pracy konspiracyjnej J. Piłsudskiego w Łodzi [reprint: Łódź 1939, nakładem Zarządu Miejskiego w Łodzi], oprac.: Glica Sebastian
Łódź, Muzeum Miasta Łodzi, 2018.
149 s., ilustracje monochromatyczne, 17 cm.
ISBN: 978-83-65026-30-9

Na początku 1939 r. ukazała się publikacja będąca przedmiotem reprintu. Był to zapis przebiegu prac przy tworzeniu łódzkiego Muzeum Pamiątek po Marszałku Józefie Piłsudskim. Zostało ono otwarte wcześniej, w dniu 11 listopada 1938 r., w dwudziestolecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, w lokalu przy ul. Piłsudskiego 19 (dziś ul. Wschodnia), gdzie mieściła się drukarnia „Robotnika”. W publikacji przeczytać można:
„… celem uzupełnienia pewnych szczegółów wątpliwych co do wyglądu mieszkania, zdecydowano przesłuchać starszych lokatorów tego domu, oraz dokonać szeregu zdjęć fotograficznych, koniecznych dla prac rekonstrukcyjnych …” (s. 70)
„… dzieło odbudowy mieszkania J. Piłsudskiego w Łodzi opierało się o ciągłe, żmudne i drobiazgowe poszukiwania oraz gromadzenie szczegółów, na których podstawie można było by zrekonstruować całość wiernie odpowiadająca prawdzie historycznej…” (s. 71)
„…całość mieszkania odtworzono ściśle według stanu jaki istniał w chwili aresztowania Józefa Piłsudskiego. Założono według starych wzorów plafony na sufitach, odrzwia, ustawiono piece, ułożono podłogi…” (s. 93)

cena: 10.00 PLN

2018

Glica Sebastian, Jaskulski Mirosław: „Ocalić od zapomnienia II: Katalog najcenniejszych zbiorów Oddziału Sportu i Turystyki Muzeum Miasta Łodzi, cz. II”
Łódź, Muzeum Miasta Łodzi, 2017.
194 s., ilustracje kolorowe, 24 cm.
ISBN: 978-83-65026-33-0

W drugiej części katalogu ujęto 236 obiekty związane z historią łódzkiego sportu, publikacja to kompendium wiedzy o zawodnikach, klubach, rozgrywkach, osiągnięciach, wynikach, rekordach.

cena: 21.00 PLN

2017

Glica Sebastian, Jaskulski Mirosław: „Ocalić od zapomnienia: Katalog najcenniejszych zbiorów Oddziału Sportu i Turystyki Muzeum Miasta Łodzi”
Łódź, Muzeum Miasta Łodzi, 2017.
194 s., ilustracje kolorowe, 24 cm.
ISBN: 978-83-65026-29-3

Katalogiem objęto 153 obiekty: puchary i statuetki, medale, odznaki i żetony, dokumenty i dyplomy, sprzęt sportowy i turystyczny, a także działa sztuki. Dokumentują one historię sportu i tury styki w Łodzi i regionie od końca XIX wieku aż po lata 80. XX wieku.
Z oczywistych względów wybrano tylko niewielką część z bogatej, liczącej ponad 26000 obiektów kolekcji – zbiorów uznanych za najcenniejszy fragment. W katalogu przyjęto zasadę zilustrowania każdego z opisywanych obiektów. Wydawnictwo zostało także uzupełnione indeksem osobowym i rzeczowym.

cena: 21.00 PLN

2017

„Na wspólnym podwórku: łódzki tygiel kultur i wyznań” /
In a common courtyard: Łódź, he melting pot of cultures and religions”
Redakcja, wybór zdjęć, podpisy Anna Walaszczyk.
Łódź, Muzeum Miasta Łodzi, 2017
277 s., ilustracje monochromatyczne i kolorowe, 23 cm.
ISBN: 978-83-65026-25-5

Publikacja dwujęzyczna.
Projekt wystawienniczo-edukacyjny jest głosem w dyskursie o wielokulturowej tradycji miasta i tożsamości opartej na pamięci. Wystawę i towarzyszący jej katalog współtworzą zarówno narracje historyczne jak i narracje etnologiczne. Przemysłowe dzieje miasta splatają się tu ze zwykłą codziennością polsko-niemiecko-żydowskiego współistnienia, dopełnionego obecnością prawosławnych Rosjan. W opowiadaniu o wielonarodowym i wielokulturowym mieście, snutym na styku myśli historycznej i antropologicznej, wartością staje się sama narracja o przeszłości (z artykułu Autorki).

cena: 25.00 PLN

2017

„Bałuty: legenda / rzeczywistość”
Redakcja: Marcin J. Szymański, Dagmara Staniszewska, Tomasz Kochelski.
Łódź, Muzeum Miasta Łodzi, Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2017
125 s., ilustracje monochromatyczne, 23,5 cm.
ISBN: 978-83-65026-28-6
ISBN: 978-83-7729-359-1

Książka przygotowana w ramach projektu Muzeum Miasta Łodzi.
Bałuty miejsce wręcz legendarne i znane nie tylko łodzianom. Niegdyś osnute złą sławą bandyty Ślepego Maksa i budzące strach, bo jak mówiono bez kija i noża nie podchodź do Bałuciorza. Czarna legenda biednych i niebezpiecznych Bałut, choć nie do końca prawdziwa, przylgnęła jednak do tej części miasta, dziś dzielnicy Łodzi.
W książce Bałuty. Legenda i rzeczywistość przedstawione zostały długie dzieje osady, niełatwy i trwający aż do lat 30. XX wieku proces włączania Bałut do Łodzi, zjawisko scalania się z miastem i zanikania własnej odrębności, ale także właściwy Bałutom koloryt.
Łódzcy badacze odczarowują wizerunek Bałut, ukazując je w całej swej różnorodności.
Cztery odrębne teksty tworzą opowieść, dzięki której poznamy dawne i współczesne Bałuty. Niebanalne, na swój sposób malownicze

wkrótce w sprzedaży

2016

„Karl Dedecius. Literatura – Dialog – Europa”
Redakcja: Katarzyna Kuropatwa – Pik, Marta Skłodowska.
Łódź, Muzeum Miasta Łodzi, 2015-2016.
152 s., ilustracje kolorowe, 26 cm.
ISBN: 978-83-65026-07-1

Dwujęzyczna publikacja przedstawia postać Karla Dedeciusa i pokazuje jego los na tle trudnej historii XX wieku. Narracja oparta na materiałach zgromadzonych na potrzeby wystawy pokazuje nieoczekiwanie splatające się w proces stawania się tłumaczem wątki. Opowieść toczy się też na płaszczyźnie antropologicznej, opartej na wspólnych dla ludzi pojęciach, takich jak „dom”, „schronienie”, „miasto”, „wykorzenienie” czy „granica”. Biografia i działalność Karla Dedeciusa stają się punktem wyjścia dla eseistycznych tekstów m.in. Jerzego Jarniewicza, Przemysława Owczarka, Krzysztofa A. Kuczyńskiego, Magdaleny Sary Stefańskiej. Z kolei dyrektorzy instytucji związanych z Karlem Dedeciusem w listach zawarli często osobiste wspomnienia o tej współpracy, podsumowanie spotkań z nim i jego twórczością. Całość zamyka dokumentacja wydarzeń programu towarzyszącego i kalendarium, pokazujące związki życia Karla Dedeciusa z wydarzeniami historycznymi i ich wzajemne korelacje.

cena: 35.00 PLN

2016

Introdukcja. Jacek Malczewski – Bartek Jarmoliński
redakcja: Monika Nowakowska
Muzeum Miasta Łodzi, Łódź 2016
20 s., ilustracje kolorowe, 20,5 cm
ISBN: 978-83-65026-12-5

Folder do wystawy czasowej o takim samym tytule, czynnej w Aneksie Jednego Mistrza w terminie 2 lipca – 26 października 2016 roku. Łódzki artysta, malarz, rysownik i performer Bartek Jarmoliński (rocznik 1975) podjął twórczy dialog ze spuścizną Mistrza polskiego symbolizmu, Jacka Malczewskiego ((1854-1929) zestawiając swoje obrazy malarskie, rysunki i zdjęcia z kilkoma portretami i autoportretami Malczewskiego, wypożyczonymi z kolekcji prywatnych. Większość prezentowanych na wystawie i w folderze prac łódzki artysta stworzył specjalnie z myślą o tym projekcie, dla którego punktem wyjścia była wizją pokrewieństwa artystycznego i duchowego z Malczewskim, podjęta zwłaszcza w cyklu zdjęć „Uwarunkowania genetyczne”. Bogato ilustrowany folder obejmuje większość prac prezentowanych na wystawie oraz dwa teksty problemowe kuratorów projektu: Bartka Jarmolińskiego i Moniki Nowakowskiej oraz biogramy Jacka Malczewskiego i Bartka Jarmolińskiego.

cena: 10.00 PLN

2016

Glica Sebastian: Łódź w górach – góry w Łodzi.
Łódź, Muzeum Miasta Łodzi, 2016
31 s. ilustracje monochromatyczne, 23 cm.
ISBN: 978-83-65026-11-8

Publikacja towarzysząca wystawie czasowej ukazuje zainteresowanie łodzian polskimi górami. Przybliża zarówno działania oddziału łódzkiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w okresie międzywojennym – wycieczki w Tatry i Gorce, a także Beskidy Wschodnie (Gorgany, pasmo Czarnohory), jak i funkcjonowanie łódzkich organizacji górskich po 1945 r.

cena: 8.00 PLN

2016

Galeria Mistrzów Polskich, Malarstwo, rzeźba, rysunek z kolekcji Krzysztofa Musiała,
red. Monika Nowakowska.
Łódź: Muzeum Miasta Łodzi, 2016.
112 s., ilustracje kolorowe, 27 cm.
ISBN: 978-83-65026-09-5

Nowy album Galerii Mistrzów Polskich zawiera reprodukcje wszystkich 130 prac: obrazów malarskich, rzeźb i rysunków wchodzących w skład ekspozycji – po zmianach aranżacyjnych, których dokonano w 2016 roku. Układ katalogu prezentuje koncepcję wystawy, podzielonej na 15 sekwencji tematycznych, takich jak: pejzaż, akt, portret, etc. Wystawa prezentuje prace z drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX wieku.

cena: 30.00 PLN

2016

Andrzej Gieraga, Progresje. Obrazy i grafiki z lat 1972-2016, red. Krystyna Knapik.
Łódź, Muzeum Miasta Łodzi, 2016
158 s. ilustracje kolorowe, reprodukcje, 29 cm.
ISBN: 978-83-65026-10-1

W katalogu znajdują się reprodukcje najwcześniejszych prac Profesora Andrzeja Gieragi - litografie i czarno-białe obrazy reliefowe z lat 70-tych XX wieku (wypożyczone z ośmiu polskich muzeów i galerii), prace późniejsze, w tym małe formy graficzne, oraz obrazy najnowsze z 2016 roku (udostępnione przez artystę oraz osoby prywatne). Ten, siłą rzeczy ograniczony, zestaw prac ma jednak charakter reprezentatywny dla całokształtu dokonań artystycznych Profesora i obrazuje Jego twórczą metamorfozę od pierwszych, kipiących ekspresją, czarno-białych reliefów z lat 70-tych ubiegłego wieku (które przyniosły artyście uznanie środowiska i liczne nagrody na festiwalach i konkursach) do niebywale subtelnych, emanujących spokojem, nadal reliefowych, najnowszych białych obrazów.
Katalog towarzyszy retrospektywnej wystawie prac Profesora - wybitnego łódzkiego malarza, grafika i rysownika, wieloletniego pedagoga Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, przedstawiciela nurtu abstrakcji geometrycznej w polskiej sztuce - zorganizowanej z okazji minionych, w roku 2014, osiemdziesiątych urodzin artysty.

cena: 35.00 PLN

2015

Dziedzictwo dwóch kultur. Kolekcja rodziny Poznańskich z Muzeum Polskiego w Rapperswillu / The heritage of two cultures. The collection of the Poznański family from the Polish Museum in Rapperswil / Das Erbe zweier Kulturen. Die Kunstsammlung der Familie Poznański aus dem Polenmuseum in Rapperswil
opracowanie: Maja Jakóbczyk, Monika Nowakowska
Łódź, Muzeum Miasta Łodzi, 2015
180 s., ilustracje kolorowe, 30 cm.
ISBN: 978-83-65026-06-4

Trójjęzyczne wydawnictwo towarzyszące wystawie o tym samym tytule, prezentowanej z okazji 40-lecia Muzeum Miasta Łodzi. Wydawnictwo to efekt prac badawczych nad życiem artystyczno-kulturalnym oraz mecenatem artystycznym łódzkich fabrykantów. Publikacja zawiera opracowania naukowe oraz opisy konserwatorskie prezentowanych na wystawie dzieł, sporządzone przez zaproszonych do współpracy fachowców z rożnych dziedzin.

cena: 35.00 PLN

2015

Dziennik Lolka Lubińskiego / The diary of Lolek Lubiński
opracowanie: Anna Łagodzińska
Łódź, Muzeum Miasta Łodzi, 2015
183 s., ilustracje kolorowe, 24 cm.
ISBN: 978-83-874343-99-1

Publikacja zawiera tekst zachowanego w zbiorach muzeum dziennika (pamiętnika) prowadzonego przez nastolatka żydowskiej narodowości, który relacjonuje bieg życia w łódzkim getcie. Dokument ten, o bardzo wysokiej wartości historycznej, opatrzony został obszernym komentarzem, objaśniającym współczesnemu czytelnikowi specyfikę kultury żydowskiej, umożliwiającym identyfikację osób wspominanych w tekście oraz zawierającym informacje o funkcjonowaniu „dzielnicy zamkniętej”. Książka zawiera pełen tekst zachowanego zeszytu – w języku polskim i w angielskim tłumaczeniu - jakkolwiek sam zeszyt jest fragmentem większej, niestety nie odnalezionej, całości. Reprodukowano również kilkanaście wybranych kart oryginalnego pamiętnika.

cena: 25.00 PLN

2015

Monika Nowakowska: Morski żywioł w pejzażach Sotera Jaxy-Małachowskiego (1867-1952) Wystawa z kolekcji prywatnej.
Łódź, Muzeum Miasta Łodzi, 2015.
32 s., ilustracje kolorowe, 22 cm.
ISBN: 978-83-65026-04-0

Twórczość Sotera Jaxy-Małachowskiego – Mistrza morskiego krajobrazu, wytrawnego marynisty popularnego w okresie międzywojennym oraz jak się okazuje, wzbudzającego zainteresowanie współczesnych kolekcjonerów, została zaprezentowana w formie wydawnictwa - katalogu wystawy czasowej, który zwiera reprodukcje obrazów oraz biogram artysty i artykuł Katarzyny Łomnickiej, historyka sztuki, autorki wydawnictw monograficznych, współautorki i opracowań katalogowych oraz encyklopedycznych z zakresu sztuki polskiej XIX i XX wieku.

cena: 10.00 PLN

2015

Monika Nowakowska: Kolorowe międzywojnie. Polskie malarstwo z lat 1918-1939 z kolekcji prywatnej.
Łódź, Muzeum Miasta Łodzi, 2015.
32 s., ilustracje kolorowe, 22 cm.
ISBN: 978-83-65026-04-0

Katalog wystawy czasowej zwiera reprodukcje obrazów oraz biogramy malarzy polskich okresu międzywojnia, których prace eksponowano. Jak stwierdza kurator wystawy: „Czas między dwiema wojnami światowymi, lata 1918-1939, był szczególnie łaskawy dla rozwoju polskiej sztuki, która – podobnie jak literatura i teatr – po 123 latach politycznej niewoli, uwolniona od martyrologii ale wciąż na poszukująca narodowego stylu, zaowocowała niebywałą eksplozją talentów, także w dziedzinie malarstwa. Stąd zapewne taka różnorodność postaw twórczych, kierunków poszukiwań, źródeł inspiracji, stylistyk i tematów, a zarazem wielość powstających wówczas artystycznych zrzeszeń. Dodatkowo, dzięki możliwości swobodnego poruszania się po Europie zachodniej, polscy malarze intensywnie tworzyli nie tylko na terenie kraju, ale z sukcesami uczestniczyli w światowym życiu artystycznym, którego centrum był przedwojenny Paryż”.

cena: 20.00 PLN

2014

Glica Sebastian, Jaskulski Mirosław: Obiekty sportowe Łodzi.
Łódź, Muzeum Miasta Łodzi, 2014.
191 s., ilustracje monochromatyczne, 23 cm.
ISBN: 978-83-87434-79-3as

Autorzy wnieśli znaczący wkład w dzieło odtwarzania i dokumentowania historii sportu Łodzi, odkrywając fakty nieznane i przypominając zapomniane. Z imponującą sprawnością dokumentalistów wydobyli z zakamarków historii losy obiektów sportowych Łodzi, porządkując je i opatrując fotografiami.

cena: 20.00 PLN

2014

Ojciec Stefan Miecznikowski SJ. W tym mieście, które szczególnie stało mi się drogie…
teksty, opisy, wybór zdjęć: Anna Walaszczyk.
Łódź, Muzeum Miasta Łodzi, 2014.
32 s., ilustracje, 30 cm.
ISBN: 978-83-65026-00-2

Album towarzyszący wystawie poświęconej Stefanowi Miecznikowskiemu w 10 rocznicę śmierci. Przypomina wielkie duchowe dziedzictwo Ojca Stefana. Zawiera bogaty materiał ilustracyjny oraz ciekawe wspomnienia i relacje.

cena: wydawnictwo bezpłatne

2014

Jan Karski – ambasador demokracji.
teksty i opracowanie: Marcin Szymański
Łódź, Muzeum Miasta Łodzi, 2014.
120 s., ilustracje, 23 cm.
ISBN:978-83-65026-01-9

Na zakończenie Roku Jana Karskiego Muzeum przygotowało specjalną publikację, poświęconą jednemu z najciekawszych epizodów z bogatego powojennego życiorysu Profesora Karskiego. Wydawnictwo to opowiada o pół-dyplomatycznej misji do Azji Karskiego, w oparciu o unikatowe zdjęcia, przekazane do zbiorów Muzeum przez samego Profesora. Podczas kilku miesięcy tej podróży odwiedził państwa takie jak Wietnam, Birma, Pakistan, przekazując wiedzę o demokracji i badając nastroje obywateli i ich spojrzenie na ustrój komunistyczny.

cena: 20.00 PLN

2014

Aleksander Tansman. Warsztat kompozytora : Alexandre Tansman – Composer’s technique and workshop : Alexandre Tansman – l’atelier du compositeur
redakcja: Magdalena Krajewska-Sochala, Katarzyna Kuropatwa-Pik, Marcin J. Szymański.
Łódź, Muzeum Miasta Łodzi, 2014.
184 s., ilustracje, 15 cm (format podłużny)
Wszystkie teksty w językach: polskim, angielskim i francuskim.

Aleksander Tansman urodził się w Łodzi, ale z wyboru był obywatelem Francji. Koncertował prawie na całym świecie, w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Chinach, Hongkongu i wielu innych zakątkach globu. Pod koniec lat 20. XX wieku stał się czołowym przedstawicielem awangardy muzycznej – „nowej szkoły kompozytorskiej”. Uznawany za najwybitniejszego kompozytora polskiego.
Album zawiera teksty poświęcone sylwetce kompozytora, bogaty materiał ilustracyjny oraz szczegółowe kalendarium życia. Tekst trójjęzyczny.

cena: wydawnictwo bezpłatne

Pobierz katalog w wersji PDF

2014

Zmysłowość i intelekt. Lech Kunka (1920-1978). W 35. rocznicę śmierci artysty.
oprac. Krystyna Knapik, Maria Filipowska.
Łódź, Muzeum Miasta Łodzi, 2014,
199 s. reprodukcje kolorowe, 30 cm.
ISBN: 978-83-87434-69-4

Katalog reprodukcji dzieł Lecha Kunki wydany w 35. rocznicę śmierci, towarzyszący wystawie prezentowanej w Muzeum w 2013 roku. Pierwsze monograficzne opracowanie z bogatym materiałem ilustracyjnym, które w syntetyczny sposób ukazuje całe spektrum twórczości łódzkiego artysty. Był twórcą wszechstronnym, tworzącym z ogromną pasją w wielu technikach: olej, akwarela, tempera, relief, collage, etc.

cena: 20.00 PLN

2014

Jadwiga Janus oblicza formy: wystawa retrospektywna,
oprac. Krystyna Knapik, Anna Małaczyńska.
Łódź, Muzeum Miasta Łodzi, 2014,
39 s., ilustracje kolorowe, 30 cm.
ISBN: 978-83-87434-84-7

Na wystawie w Muzeum Miasta Łodzi prezentowano około 70 prac ze wszystkich okresów oraz obszarów jej twórczości (rysunek, malarstwo, medalierstwo, rzeźba, dokumentacja fotograficzna realizacji plenerowych). Katalog ukazuje ewolucji formy rzeźbiarskiej, począwszy od najwcześniejszych prac wykonanych w tworzywie sztucznym poprzez ceramikę, brązy a skończywszy na pracach z drewna. W oparciu o dokumentację fotograficzną przypomnienie odbiorcom, że w wielu obszarach przestrzeni publicznej Łodzi towarzyszą nam prace Jadwigi Janus.

cena: 20.00 PLN

2014

Katalog memorabiliów profesora Jana Karskiego ze zbiorów Muzeum Miasta Łodzi,
oprac. Andrzej Jankowski, Mirosław Jaskulski, Małgorzata Laurentowicz-Granas.
Łódź, Muzeum Miasta Łodzi, 2014,
150 s., ilustracje kolorowe, 23 cm.
ISBN: 978-83-87434-74-8

Katalog jest spisem obszernego zbioru pamiątek, przekazanych w darze przez legendarnego emisariusza Jana Karskiego Muzeum Miasta Łodzi, a tym samym całemu społeczeństwu. Zróżnicowany zbiór został podzielony w katalogu na dziewięć działów grupujących obiekty jednorodne z punktu widzenia funkcji lub sposobu ich wytworzenia. W obrębie działów pozycje ujęto w ciągu chronologicznym.

Katalog jest elementem nowej wystawy stałej, która została przygotowana w stulecie urodzin Profesora Karskiego i zachowując charakter ekspozycji biograficznej z elementami wnętrza waszyngtońskiego mieszkania prezentuje materiały dotyczące wielu aspektów bogatego życia intelektualnego.

egzemplarz bezpłatny

Pobierz katalog w wersji PDF

2013

Przedsiębiorstwo Antoniego i Józefa Urbanowskich. Rodzina, dzieło, twórcy,
red. Katarzyna Kuropatwa-Pik, Marcin J, Szymański, Cezary Pawlak.
Łódź, Muzeum Miasta Łodzi, 2013,
191 s., ilustracje w szarości, 24 cm.
ISBN: 978-83-87434-48-9

Wydawnictwo jest podsumowaniem projektu muzealnego dotyczącego dziejów miasta i ludzi z nim związanych. Wzbogaca wiedzę na temat roli jaką odegrała rodzina Urbanowskich. Na bogaty dorobek przedsiębiorstwa składa się szereg realizacji zaliczanych dziś do obiektów o dużych walorach historycznych i artystycznych. Publikacja zawiera referaty odnoszące się do dziejów rodziny oraz dorobku artystycznego zakładu.

cena: 25.00 PLN

2013

Julian Tuwim, Karl Dedecius: Nasz 20. wiek / Unser 20. Jahrhundert.
Łódź-Sttutgart-Frankfurt, Muzeum Miasta Łodzi, 2013.
83 s., ilustracje w szarości, 22 cm.
ISBN: 978-83-87434-53-3

Tomik wierszy Juliana Tuwima w przekładzie Karla Dedeciusa.

nakład wyczerpany

2013

Młodopolskie fascynacje. Malarstwo końca XIX i pierwszej połowy XX wieku z kolekcji prywatnej, red. Monika Nowakowska.
Łódź, Muzeum Miasta Łodzi, 2013.
50 s., ilustracje kolorowe, 21 cm.
ISBN: 978-83-87434-58-8

W katalogu znajdują się reprodukcje pejzaży, portretów, martwych natur, scen rodzajowych, mitologicznych i symbolicznych autorstwa 39 mistrzów polskiej sztuki przedwojennej, w różny sposób związanych z młodopolskim modernizmem. Obok czołowych reprezentantów tej epoki, m. in.: Jacka Malczewskiego, Józefa Mehoffera, Ferdynanda Ruszczyca, Teodora Axentowicza, Juliana Fałata, Włodzimierza Przerwy-Tetmajera, Edwarda Okunia, Jana Stanisławskiego, Władysława Podkowińskiego, Henryka Szczyglińskiego (jedyny łodzianin w tym gronie), Wojciecha Weissa czy Leona Wyczółkowskiego na wystawie reprezentowani będą też twórcy działający na pograniczach rodzimego modernizmu, związani z nim okresowo lub jego epigoni.

cena: 30.00 PLN

2013

Kajetan Sosnowski (1913-1987) W poszukiwaniu prawdy. Wystawa malarstwa w setną rocznicę urodzin artysty, red. Bożena Kowalska
Łódź, Muzeum Miasta Łodzi, 2013.
63 s., ilustracje kolorowe, 28 cm.
ISBN: 978-83-87434-43-4

Publikacja towarzyszy ekspozycji czasowej, wpisującej się w cykl wystaw przypominających tych nieżyjących twórców, którzy odegrali w Łodzi szczególną rolę: jedni jako artyści urodzeni w Łodzi, ale życiem artystycznym związani z innym miastem w Polsce lub za granicą, kolejni jako Łodzianie z wyboru, jeszcze inni związani z naszym miastem jedynie czasowo - jako animatorzy życia artystycznego, pedagodzy etc., pozostawiający tu swój znaczący ślad. Kajetan Sosnowski, artysta nieleżący do tej ostatniej grupy, organizował w Łodzi po drugiej wojnie światowej szkolnictwo artystyczne i łódzki oddział Związku Polskich Artystów Plastyków. Pełnił funkcję dyrektora Robotniczego Domu Kultury w Łodzi, naczelnego redaktora miesięcznika „Świetlica” oraz kierownika artystycznego tygodnika „Kuźnica”, z którego redakcją w 1949 roku przeniósł się do Warszawy. Katalog zawiera reprodukcje prac prezentowanych na wystawie, opatrzony został szerokim komentarzem dr Bożeny Kowalskiej.

cena: 30.00 PLN

2013

Glica Sebastian: Od 1824 roku. Opowieść o łódzkim sporcie.
Łódź, Muzeum Miasta Łodzi, 2013.
126 s., ilustracje monochromatyczne, 23 cm.
ISBN: 978-83-87434-38-0

Publikacja zawiera bogaty zbiór ciekawych informacji o wielu dyscyplinach sportowych, klubach i stowarzyszeniach, postaciach łódzkiego sportu. Autor zebrał bogaty materiał, zaczynając opowieść od pierwszych dekad XIX wieku (od czasów narodzin łódzkiego sportu), poprzez wiek XX, uwzględniając również wydarzenia z najnowszej historii (początku XXI wieku). Cennym uzupełnieniem publikacji jest obszerna bibliografia.

cena: 15.00 PLN

2013

Imperium rodziny Poznańskich: przywrócone dziedzictwo czasu i miejsca,
red. Maja Jakóbczyk, Katarzyna Kuropatwa-Pik, Cezary Pawlak
Łódź, Muzeum Miasta Łodzi, 2013.
255 s., ilustracje kolorowe, 23 cm.
ISBN: 978-83-87434-33-5

Publikacja stanowi zbiór referatów zaprezentowanych podczas konferencji zorganizowanej w ramach projektu "Powrót do Ziemi Obiecanej – sentymentalna podróż rodziny Poznańskich". W październiku 2010 roku Muzeum Miasta Łodzi gościło rozproszonych po świecie potomków Izraela Kalmanowicza Poznańskiego, a wydarzeniu temu oprócz konferencji naukowej towarzyszył bogaty program wydarzeń artystycznych. Celem dwudniowej sesji była prezentacja wybranych zagadnień z historii oraz kultury XIX i XX wiecznej Łodzi w konfrontacji z Europą tego okresu. Część wykładów została poświęcona mniej znanym, a barwnym postaciom rodziny Poznańskich.

Towarzysząca publikacji płyta zawiera film - dokumentalną relację spotkaniarodziny Poznańskich, które odbyło się w październiku 2010 roku w dawnym pałacu rodziny, w którym mieści się obecnie Muzeum Miasta Łodzi.

cena:
książka - 35.00 PLN
istnieje możliwość nabycia samej płyty z filmem w cenie 13 PLN

2012

Skrzydło Leszek: Łódź, która odchodzi.
Łódź, Muzeum Miasta Łodzi, 2012.
95 s., ilustracje kolorowe, 24 cm.
ISBN: 978-83-87434-18-2

Leszek Skrzydło (1931-2011) jako jeden z pierwszych odkrył potencjał kultury i architektury łódzkiej, związanej z fabrykantami. Ostania książka autora to subiektywny wybór opisów ludzi, miejsc i wydarzeń z historii miasta. Publikacja otwiera cykl wydawniczy, w którym zostaną przedstawione artykuły i eseje przygotowane w ramach spotkań "Łódzki Gość. Ludzie – Pasje – Miasto."

nakład wyczerpany

2012

Podgórski Andrzej: Teatr 77 – Jerzy Katarasiński.
Łódź: Muzeum Miasta Łodzi, 2012.
20 s., ilustracje kolorowe, 30 cm.
ISBN: 978-83-87434-23-6

Teatr 77 - jeden z najwybitniejszych i najciekawszych polskich teatrów alternatywnych powstał jesienią 1969 roku. Jego pierwszą siedzibą był klub studencki przy ul. Piotrkowskiej 77 – stąd nazwa. W latach 70 –tych powstały słynne spektakle, które stały się ważnymi manifestami artystycznymi i ideowymi pokolenia, współtworzyły ruch młodej kultury i rozbrzmiały echem nie tylko w Polsce ale i całej Europie. Wydawnictwo towarzyszące wystawie przedstawia zarówno działania artystyczne podejmowane przez Jerzego Katarasińskiego w łódzkim teatrze alternatywnym, jak również jego dokonania dziennikarskie, społeczne i literackie.

cena: 6.00 PLN

2012

Glica Sebastian: Sport w Sztuce, inspiracje olimpijskie. Eugeniusz Gerlach.
Łódź: Muzeum Miasta Łodzi, 2012.
48 s., ilustracje kolorowe, 21 cm.
ISBN: 978-83-87434-13-7

Oddział Sportu i Turystyki Muzeum Miasta Łodzi przygotował w związku z letnimi Igrzyskami Olimpijskimi w Londynie wystawę prac krakowskiego malarza – Eugeniusza Gerlacha. Twórczość tego artysty, będąca afirmacją sportowej rywalizacji, doskonale wpisuje się w historyczne współistnienie sportu i sztuki w idei olimpijskiej. katalog wystawy zawiera kolorowe reprodukcje kilkudziesięciu prac Eugeniusza Gerlacha.

cena: 15.00 PLN

2012

Grzejszczak Łukasz: Odbicie w lustrze. Autoportrety artystów polskich w grafice i rysunku XVIII-XXw. Z kolekcji dr n. med. Andrzeja Papiewskiego.
Łódź: Muzeum Miasta Łodzi, 2012.
78 s., ilustracje, 21 cm.
ISBN: 978-83-87434-92-2

Katalog wystawy Odbicie w lustrze. Autoportrety artystów polskich w grafice i rysunku XVIII - XX w. prezentuje blisko 70 spośród liczącej ok. 200 dzieł prywatnej kolekcji
należącej do dr n. med. Andrzeja Papiewskiego, cenionego chirurga-angiologa, bibliofila, konesera i kolekcjonera. Na ten niezwykły zbiór składają się dzieła artystów
polskich, lub z Polską za sprawą swej twórczości związanych, działających między XVIII stuleciem, a współczesnością.

nakład wyczerpany

2012

Dialog Majewski-Dejmek. Andrzej Kreutz Majewski /1934-2011/ - wspomnienie, red. Lucyna Skompska.
Łódź: Muzeum Miasta Łodzi, 2012.
99 s., ilustracje kolorowe, 27 cm.
ISBN: 978-83-87434-97-7

Wystawa Andrzej Kreutz Majewski (1934-2011) – wspomnienie. Dialog Majewski-Dejmek została przygotowana w pierwszą rocznicę śmierci światowej sławy scenografa i malarza. Przybliżenie i pokazanie twórczości tego genialnego artysty czytelnik znajdzie w przygotowanej do wystawy publikacji.

cena: 20.00 PLN

2012

Glica Sebastian: Sport robotniczy w Łodzi 1918-1939.
Łódź: Muzeum Miasta Łodzi, 2012.
44 s., ilustracje, 21 cm.
ISBN: 978-83-87434-87-8

Sport robotniczy, związany z lewicowymi organizacjami politycznymi, stanowił ważną część łódzkiego wychowania fizycznego w okresie międzywojennym. Pozycja stanowi interesujące i wyczerpujące omówienie tego zjawiska społecznego, wzbogacone materiałem ilustracyjnym.

nakład wyczerpany

2012

Powrót do Ziemi Obiecanej
Film, 17 min.
rezyseria: Jacek Schmidt
2012

Film jest dokumentalną relacją spotkania rodziny Poznańskich, które odbyło się w październiku 2010 roku w dawnym pałacu rodziny, w którym mieści się obecnie Muzeum Miasta Łodzi. Wypowiedzi potomków Poznańskiego umieszczone w filmie oddają ich wrażenia i emocje związane z sentymentalną podróżą do źródeł.

nakład wyczerpany

2011

Sławomir Iwański, plakaty, red. Katarzyna Kuropatwa.
Łódź: Muzeum Miasta Łodzi, 2011.
127 s., ilustracje kolorowe, 21 cm.
ISBN: 978-83-87434-625

Album towarzyszący wystawie Sławomira Iwańskiego w Muzeum Miasta Łodzi.

Wydawnictwo zawiera reprodukcje prac , ukazuje prostotę graficzną plakatów, połączoną z oryginalnymi pomysłami autora na wykorzystanie typografii jako elementu graficznego.

cena: 20.00 PLN

2011

Galeria Mistrzów Polskich, Malarstwo, rzeźba, rysunek z kolekcji Krzysztofa Musiała,
red. Monika Nowakowska.
Łódź: Muzeum Miasta Łodzi, 2011.
238 s., ilustracje kolorowe, 27 cm.
ISBN: 978-83-87434-72-4

Nowy album Galerii Mistrzów Polskich zawiera reprodukcje wszystkich prac malarskich, rzeźby i grafiki wchodzących w skład ekspozycji. Układ katalogu prezentuje koncepcję wystawy, podzielonej na sekwencje tematyczne, takie jak pejzaż, akt, portret, etc. Wystawa prezentuje prace z drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX wieku.

cena: 35.00 PLN

2011

The Łódź Gallery of Polish Masters
(english version)


ISBN: 978-83-87434-72-4

price: 35.00 PLN

2011

Jan Jubaal Wasiński. Malarstwo, grafika, rysunek.
Łódź: Muzeum Miasta Łodzi, 2011
29 s., ilustracje, 21 cm.
ISBN: 978-83-87434-42-7

Katalog przygotowany do wystawy czasowej prezentowanej w Muzeum Miasta Łodzi.

cena: 10.00 PLN

2011

Glica Sebastian: Sekcja Sportowa Towarzystwa Rzemieślniczego Resursa w Łodzi.
Łódź: Muzeum Miasta Łodzi, 2011.
26 s., ilustracje kolorowe, 21 cm.
ISBN: 978-8387434-67-0

Publikacja towarzysząca wystawie Oddziału Sportu i Turystyki Muzeum Miasta Łodzi poświęconej historii Sekcji Sportowej Towarzystwa Rzemieślniczego Resursa.

Wydawnictwo zawiera bogaty materiał ilustracyjny.

cena: 10.00 PLN

2010

Fokus Łódź Biennale 2010 „Od Placu Wolności do Placu Niepodległości” / Fokus Łódź Biennale 2010 ‘From the Liberty Square to the Independence Sqare’, red. Adam Klimczak.
Łódź: Muzeum Miasta Łodzi, 2012.
231 s., ilustracje kolorowe, 25 cm.
ISBN: 978-83-87434-03-8

Katalog międzynarodowej wystawy zrealizowanej w przestrzeni publicznej. Łódzkie Biennale to intermedialne i interdyscyplinarne wydarzenie artystyczne poświęcone sztuce współczesnej, kontynuujące ideę „Konstrukcji w Procesie”. Zamiarem organizatorów było twórcze wykorzystanie urbanistycznej, estetycznej i socjologicznej specyfiki głównej ulicy Łodzi.

nakład wyczerpany

2010

Zygmunt Schreter – łódzki paryżanin, red. Monika Nowakowska.
Łódź: Muzeum Miasta Łodzi, 2010.
16 s., ilustracje kolorowe, 20 cm.
brak ISBN

Folder do wystawy czasowej, prezentowanej w Aneksie Jednego Mistrza – przestrzeni wydzielonej w galerii Mistrzów polskich dla prezentacji wystaw monograficznych – poświęconej Zygmuntowi Schreterowi. Wydawnictwo zawiera kolorowe reprodukcje obrazów oraz teksty prywatnych kolekcjonerów posiadających prace Schretera.

cena: 10.00 PLN

2010

Zagrodzki Janusz: Wojciech Bruszewski, Fenomeny Percepcji.
Łódź: Muzeum Miasta Łodzi, Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, 2010.
253 s., ilustracje monochromatyczne, 31 cm.
ISBN: 978-83-89216-81-6

Album monograficzny ukazujący całokształt pracy twórczej niedawno zmarłego artysty, od ponad 40. lat związanego z awangardą łódzką. Album zawiera kalendarium działań artystycznych, reprodukcje prac, zdjęcia dokumentacyjne akcji artystycznych.

Dodatkiem do albumu są płyty z materiałem audio oraz video.

cena: 30.00 PLN

2010

Konceptualizm. Medium fotograficzne.
Łódź: Muzeum Miasta Łodzi, 2010.
189 s., ilustracje kolorowe, 28 cm.
ISBN: 978-83-87434-373

Wystawa towarzysząca Focus łódź Biennale jest sumą pytań o naturę fotografii.
Podstawowe kryterium doboru materiału na wystawę to zawarta w danej fotografii idea, która jest refleksją nad samym medium. Album zawiera kolorowe reprodukcje prac oraz merytoryczne omówienie koncepcji wystawy.

cena: 20.00 PLN

2010

Imperium Rodziny Poznańskich w Łodzi.
Łódź: Wydawnictwo Hamal Andrzej Machejek, Muzeum Miasta Łodzi, Archiwum Państwowe w Łodzi, 2010.
159 s., ilustracje kolorowe, 24 cm.
ISBN: 978-83-928867-2-3

Publikacja przedstawia dzieje rodziny Poznańskich. Autorami tekstów są Ewa Grzelak, Małgorzata Laurentowicz-Granas i Mirosław Jaskulski, pracownicy Muzeum Miasta Łodzi oraz prof. Krzysztof Stefański, kierownik Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego. Fotografie zamieszczone w wydawnictwie pochodzą m. in. ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego w
Warszawie.

nakład wyczerpany

2010

Imperium Rodziny Poznańskich w Łodzi.
The Poznansky Family – Jewish entrepreneurs from Łódź.
Łódź: Wydawnictwo Hamal Andrzej Machejek, Muzeum Miasta Łodzi, Archiwum Państwowe w Łodzi, 2010.
159 s., ilustrated, 24 cm.

ISBN: 978-83-928867-0-3

nakład wyczerpany

2010

Galeria Mistrzów Polskich, Malarstwo, rzeźba, rysunek z kolekcji Krzysztofa Musiała,
red. Monika Nowakowska.
Łódź: Muzeum Miasta Łodzi, 2010.
103 s., ilustracje kolorowe, 20 cm.
ISBN: 978-83-87434-32-8

Katalog przedstawia reprodukcje większości prac malarskich, rzeźby i grafiki wchodzących w skład ekspozycji. Układ katalogu prezentuje koncepcję wystawy, podzielonej na sekwencje tematyczne, takie jak pejzaż, akt, portret, etc. Wystawa prezentuje około 130 prac z drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX wieku.

cena: 20.00 PLN

2010

Galeria Mistrzów Polskich, Malarstwo, rzeźba, rysunek z kolekcji Krzysztofa Musiała /folder promocyjny/.
Łódź: Muzeum Miasta Łodzi, 2010.
8 s., ilustracje kolorowe, 19 cm.
ISBN: 978-83-87434-52-6

Folder promocyjny wystawy Galeria Mistrzów Polskich zawiera omówienie koncepcji merytorycznej wystawy oraz wybrane reprodukcje obrazów. Tekst równoległy polski i angielski.

cena: 10.00 PLN

2010

Andrzej Strumiłło. Malarstwo. Psalmy Apokalipsa Obrazy nowe, red. Krystyna Knapik.
Łódź: Muzeum Miasta Łodzi, 2010.
47 s., ilustracje kolorowe, 31 cm.
ISBN: 978-83-87434-47-2

Katalog wystawy. Wydawnictwo zawiera reprodukcje prac malarskich inspirowanych Biblią oraz omówienie idei i inspiracji twórczych artysty.

cena: 20.00 PLN

2010

Krystyn Zieliński 1929-2007, red. Maria Filipowska.
Łódź: Muzeum Historii Miasta Łodzi, 2010.
139 s., ilustracje, 28 cm.
ISBN: 978-83-87434-22-9

Katalog przygotowany do wystawy czasowej prezentowanej w Muzeum Miasta Łodzi.

cena: 35.00 PLN

2008

Piękno nagości. Akt w sztuce polskiej - malarstwo, rysunek, grafika nagość, zmysłowość, erotyzm.
Łódź: Muzeum Historii Miasta Łodzi, 2008.
160 s., ilustracje kolorowe, 31 cm.
ISBN: 978-83-87434-96-0

Katalog przygotowany do wystawy czasowej prezentowanej w Muzeum Historii Miasta Łodzi. Zawiera liczne kolorowe reprodukcje dzieł pokazanych na ekspozycji.

cena: 40.00 PLN

2007

Bogusz Andrzej: Dawna Łódź sportowa.
Łódź: Muzeum Historii Miasta Łodzi, 2007.
463 s., ilustracje kolorowe, 24 cm.
ISBN: 978-83-87434-91-5

Monografia autorstwa Andrzeja Bogusza składa się z trzech części wydzielonych chronologicznie; 1824 - 1918, 1919 - 1938, 1939 - 1945. Zawiera faktografię, dotyczącą życia sportowego miasta Łodzi, opatrzona jest bogatym materiałem ilustracyjnym;
reprodukowano m.in. druki firmowe klubów i stowarzyszeń, statuty i inne dokumenty.

cena: 48.00 PLN

2007

Krajewska-Sochala Magda: Artur Rubinstein 1887 – 1982. W 120 rocznicę urodzin.
red. Łódź: Muzeum Historii Miasta Łodzi, 2007.

Wydawnictwo Muzeum Historii Miasta Łodzi, dotyczące Artura Rubinsteina. Zawiera uaktualnione kalendarium sporządzone na podstawie wielu nowych źródeł. Tekst w językach; polskim, angielskim, francuskim. Wydawnictwo towarzyszące wystawie objazdowej pod tym samym tytułem, upamiętniające Rok Artura Rubinsteina.
Dodatkiem do książki jest płyta DVD z filmem Muzeum Mistrza Artura.

cena: 15.00 PLN + płyta

2006

Walaszczyk Anna:, Łódź Katolicka.
Łódź: Muzeum Historii Miasta Łodzi, 2006.
126 s., ilustracje, 21 cm.
ISBN: 83-87434-71-X

Wydawnictwo przygotowane do wystawy stałej zatytułowanej Łódź Katolicka. Zawiera bogaty zbiór fotografii jak również obszerny materiał tekstowy dotyczący dziejów Kościoła Katolickiego w Łodzi. W publikacji znajduje się ponadto katalog wybranych eksponatów prezentowanych na wystawie z opisami obiektów oraz słownik wybranych terminów religijnych i symboli liturgicznych.

nakład wyczerpany

2006

Kobojek Grażyna: Historia rzymskokatolickiej Łodzi w datach.
Łódź: Muzeum Historii Miasta Łodzi, 2006.
69 s., ilustracje, 23 cm.
ISBN: 83-87434-76-0

Publikacja obejmuje 630 dat związanych z życiem Kościoła łódzkiego (w granicach łódzkich dekanatów). Kalendarium obejmuje lata 1250 - 2006. Wydawnictwo zawiera informacje dotyczące kościołów w Łodzi jak również informacje o najważniejszych dokumentach związanych z katolicką Łodzią oraz informacje o uroczystościach kościelnych.

nakład wyczerpany

2006

Marian Jaeschke 1904-1980. Malarstwo, rysunek, red. Maria Filipowska.
Łódź: Muzeum Historii Miasta Łodzi, 2006.
96 s., ilustracje kolorowe, 22 cm.
ISBN: 83-87434-61-2

Katalog przygotowany do wystawy czasowej prezentowanej w Muzeum Historii Miasta Łodzi. Zawiera liczne kolorowe reprodukcje dzieł pokazanych na ekspozycji oraz merytoryczne omówienie dorobku artystycznego artysty.

cena: 15.00 PLN

2005

Łódź. Portret miasta. Malarstwo, grafika, rysunek, fotografia ze zbiorów Muzeum Historii Miasta Łodzi.
Łódź: Muzeum Historii Miasta Łodzi, 2005.
36 s., ilustracje kolorowe, 22 cm.
ISBN: 83-87434-51-5

Katalog opracowany do wystawy zorganizowanej z okazji 30-lecia Muzeum.
Wydawnictwo zawiera artykuł Marii Filipowskiej dotyczący wizerunku Łodzi w malarstwie, rysunku i grafice XX wieku, artykuł Marka Budziarka o grafice i drukach pokazujących miasto w XIX wieku oraz artykuł Beaty Kamińskiej przedstawiający obraz Łodzi w fotografii. Dodatkowo w katalogu zamieszczony został spis prac znajdujących się na ekspozycji.

cena: 5.00 PLN

2005

Kobojek Grażyna: Łódź - Kalendarium XX wieku.
Łódź: Wydawnictwo Piątek Trzynastego, 2005.
257 s., ilustracje, 25 cm.
ISBN 83-7415-06-2

Kalendarium obejmuje ponad 4 tys. dat dotyczących dziejów Łodzi od 1901 do 2000 roku. Wśród ważnych wydarzeń z historii miasta, uwzględniono zmiany administracyjne jego granic, przyłączenia okolicznych wsi, fakty z wielu dziedzin życia społecznego, politycznego, kulturalnego i sportowego.

cena: 25.00 PLN

2003

Czubaczyński Ryszard: Pałac Muzeum
Łódź: Muzeum Historii Miasta Łodzi, 2003
173 s., ilustracje kolorowe, 30cm.
ISBN: 83-87434-31-0

Album przedstawiający wnętrza i ekspozycje Muzeum, ogród pałacowy, szczegóły architektoniczne budynku. Wydawnictwo zawiera ok. 160 kolorowych fotografii autorstwa Tadeusza Karpińskiego opatrzonych dodatkowo tekstami ówczesnego dyrektora Muzeum - Ryszarda Czubaczyńskiego.

cena: 35 PLN

2003

Samuel Tepler 1918-1998, z kolekcji Davida Malka, red. Lucyna Skompska.
Łódź: Muzeum Historii Miasta Łodzi, 2003.
141 s., ilustracje kolorowe, 31 cm.
ISBN: 83-87434-26-4

Katalog przygotowany do wystawy czasowej prezentującej malarstwo Samuela Teplera z kolekcji Davida Malka. Zawiera duże, kolorowe reprodukcje prac malarza jak również tekst autorstwa Małgorzaty Laurentowicz-Granas , Janiny Ładnowskiej i Lucyny Skompskiej przedstawiający życie i twórczość artystyczną Samuela Teplera.

cena: 50.00 PLN

2001

Jaskulski Mirosław: Władze administracyjne Łodzi do 1939 r.,
Łódź: Muzeum Historii Miasta Łodzi, 2001.
153 s., ilustracje, 25 cm.
ISBN 83-87434-95-7

Wydawnictwo zawiera artykuły opisujące proces kształtowania się władzy miejskiej w Łodzi od okresu Pierwszej Rzeczpospolitej do 1939 r. Autor opisuje sylwetki łódzkich burmistrzów, prezydentów i członków Rady Miejskiej. Tekst uzupełniony jest materiałem zdjęciowym.

cena: 10.00 PLN

1999

Stefan Krygier 1923-1997, red. Krystyna Knapik.
Łódź: Muzeum Historii Miasta Łodzi, 1999.
133 s., ilustracje kolorowe, 30 cm.
ISBN: 83-87434-55-8

Katalog przygotowany do wystawy czasowej prezentowanej w Muzeum Historii Miasta Łodzi. Zawiera liczne kolorowe reprodukcje dzieł pokazanych na ekspozycji oraz merytoryczne omówienie dorobku artystycznego artysty.

nakład wyczerpany

1998

Pamięci Artura Rubinsteina, red. Bożena Pietraszczyk.
Łódź: Muzeum Historii Miasta Łodzi, 1988.
20 s., ilustracje kolorowe, 29 cm.

Folder zawierający materiał tekstowy zilustrowany licznymi fotografiami pokazującymi życie i działalność artystyczną Artura Rubinsteina.

cena: 3,60 PLN

1994

Judaica łódzkie w zbiorach muzealnych i zasobach archiwalnych, red. Marek Budziarek.
Łódź: Muzeum Historii Miasta Łodzi, 1994.
204 s., ilustracje kolorowe, 18 cm.
ISBN 83-901851-0-5

Wydawnictwo zawiera artykuły poświęcone zbiorom judaików w muzeach łódzkich, w zasobach archiwalnych Instytutu Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie oraz w zasobach archiwalnych Urzędu Miasta Łodzi. Dodatkowo teksty dotyczące kultury żydowskiej.
Wydanie opatrzone materiałem fotograficznym.

cena: 10 PLN

1993

Maurycy Trębacz 1861-1941. Wystawa monograficzna. Katalog dzieł istniejących i zaginionych, red. Maria Sieramska.
Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, 1993.
203 s., ilustracje kolorowe, 30 cm.

Katalog zawiera wszystkie prace artysty znajdujące się w polskich zbiorach publicznych, te, które udało się odnaleźć w zbiorach prywatnych oraz te, które znajdują się w muzeach we Lwowie i w Izraelu. Do każdej pozycji katalogowej podano możliwie pełną bibliografię ułożoną chronologicznie. Osobno uwzględniono wystawy (łącznie z katalogami ) i bibliografię. W katalogu znajdują się reprodukcje dzieł Maurycego Trębacza oraz tekst R. Piątkowskiej omawiający twórczość artysty.

nakład wyczerpany

1982

Artur Rubinstein 1887 – 1982, red. Bożena Pietraszczyk.
Łódź: Muzeum Historii Miasta Łodzi, 1982.
150 s., ilustracje, 28 cm.

Wydawnictwo przygotowane z okazji otwarcia stałej ekspozycji poświęconej wybitnemu wirtuozowi fortepianu, urodzonemu w Łodzi, Arturowi Rubinsteinowi.
Zawiera informacje tekstowe dotyczące życia i twórczości muzyka (szczegółowe kalendarium), liczne fotografie artysty pokazujące jego życie rodzinne i towarzyskie, zdjęcia nagród i dyplomów oraz przedmiotów osobistych przekazanych do Muzeum Historii Miasta Łodzi.

nakład wyczerpany

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum