Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Łódź Jana Karskiego

Wystawa jest dostępna w wersji online - można ją obejrzeć klikając tutaj - plik PDF

Wystawa plenerowa „Łódź Jana Karskiego” w ramach łódzkich obchodów Roku Jana Karskiego
Termin: 17 maja - 31sierpnia 2014
Miejsce prezentacji: ogród pałacowy
Autorzy wystawy: Mirosław Jaskulski, Maja Jakóbczyk, Beata Kamińska
Zdjęcia ze zbiorów: Muzeum Miasta Łodzi, Archiwum Państwowego w Łodzi, Archiwum Fotograficznego Miejskiego Konserwatora Zabytków w Łodzi, zbiorów rodzinnych p. Edwardy Natkańskiej.

„Po wyjeździe z Łodzi w 1931 roku, ponownie trafiłem tu w 1996 roku (…) Odtąd bywam w moim mieście niemal corocznie. Jesienią ubiegłego roku w Muzeum Historii Miasta Łodzi otwarto mój gabinet i w zasadzie mam się nawet gdzie zatrzymać… Nigdy nie przypuszczałem, że z bohaterem moich gimnazjalnych lat, Julianem Tuwimem, będę miał kiedyś zaszczyt sąsiadować pod jednym dachem, w Muzeum Historii Łodzi”.
Fragment przemówienia Jana Karskiego z okazji nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łodzi w 2000 roku.

Wystawa plenerowa „Łódź Jana Karskiego” jest kolejnym wydarzeniem przygotowanym przez Muzeum Miasta Łodzi w związku z obchodami stulecia urodzin legendarnego kuriera i ustanowionym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Rokiem Jana Karskiego.

Inspiracją do wystawy stały się wywiady Jana Karskiego udzielone łódzkim dziennikarzom, podczas jego wizyt w Łodzi w latach 1996-2000. Karski z dużym sentymentem wspominał w nich czasy swojego dzieciństwa i wczesnej młodości, podkreślając, że miały duży wpływ na jego późniejsze życie.

Podczas realizacji filmu „Moja misja” w reżyserii Michała Fajbusiewicza w 1996 roku, Karski odkrywał na nowo ważne dla siebie miejsca – ulicę Kilińskiego, przy której mieszkał, Szkołę Powszechną przy ulicy Targowej, słynne Miejskie Gimnazjum Męskie im. Józefa Piłsudskiego przy ulicy Sienkiewicza i wreszcie ulicę Piotrkowską – „najbardziej szykowną” ulicę metropolii. Z dużą atencją wspominał ukochaną matkę – Walentynę z Burawskich, która wychowała go w duchu patriotycznym i religijnym ale otwartym na inne wyznania oraz najstarszego brata Mariana, który po śmierci ojca pełnił rolę opiekuna rodziny. Karski przywoływał także obrazy Łodzi tamtego czasu – drugiego, co do wielkości ośrodka miejskiego w II Rzeczypospolitej, siedziby władz wojewódzkich, centrum produkcji tekstylnej kraju.

Po 65 latach miasto Łódź odkryło Jana Karskiego – wojennego kuriera i emisariusza, świadka Zagłady i znanego amerykańskiego wykładowcę. W 1996 roku Uniwersytet Łódzki przyznał mu doktorat honoris causa, a w 2000 roku Karski został Honorowym Obywatelem Miasta Łodzi.

Po 65 latach nieobecności Karski postanowił „zostać w Łodzi na dłużej” – podarował rodzinnemu miastu kolekcję pamiątek, na bazie której w Muzeum Miasta Łodzi (dawniej Muzeum Historii Miasta Łodzi) w 1999 roku powstała pierwsza w Polsce stała wystawa poświęcona Profesorowi – „Gabinet Profesora Jana Karskiego”. Odtąd adres Muzeum – ul. Ogrodowa 15 stał się łódzkim adresem Jana Karskiego.

Jan Karski (1914-2000) – bohater XX stulecia, uznany autorytet moralny i naukowy, symbol solidarności z narodem żydowskim. Emisariusz Polskiego Państwa Podziemnego i świadek Zagłady, wybitny profesor polskiego pochodzenia w Stanach Zjednoczonych, obywatel narodowości polskiej i amerykańskiej, honorowy obywatel państwa Izrael. Rodzinne miasto przyznało mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łodzi, a Muzeum Miasta Łodzi włączyło „Gabinet Prof. Jana Karskiego” do „Panteonu Wielkich Łodzian”

Wystawa przygotowana w ramach łódzkich obchodów Roku Jana Karskiego

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum