Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Zbiory

Pismo Towarzystwa Łódzkich Cyklistów

Przedmiot: Pismo Towarzystwa Łódzkich Cyklistów do władz gubernialnych w Piotrkowie Trybunalskim z prośbą o wydanie zgody na zorganizowanie zawodów łyżwiarskich w dniu 20 stycznia 1898 r.
Numer inwentarzowy: MS/A/1734
Czas powstania: 18 grudnia 1897 r.
Materiał: papier

Technika: pismo odręczne tuszem, druk
Wymiary: 22,3 x 28,3 cm
Data nabycia: 1983 r.
Sposób nabycia: przekaz Muzeum Miast Łodzi
Wytwórnia: brak danych drukarni
Miejsce wykonania: Łódź, Polska

Stan zachowania: liczne załamania papieru, ubytek papieru z lewej dolnej strony, zabrudzenia dokumentu rozmazanym tuszem. Towarzystwo Łódzkich Cyklistów powstało w lipcu 1886 r., choć jego działalność została formalnie zarejestrowana przez władze carskie dopiero w listopadzie tegoż roku.  Było pierwszym w mieście stowarzyszeniem w którym uprawiano sport kolarski, a także tenis ziemny i łyżwiarstwo.
Założyciel Towarzystwa, Robert Reiger w lecie 1886 r.  skupił wokół siebie pierwszych posiadaczy welocypedów (rowerów), którzy wynajęli plac przy kościele Podwyższenia św. Krzyża i urządzili tam tor kolarski. W początkowym okresie działalności Towarzystwo Łódzkich Cyklistów, organizowało ćwiczenia i popisy cyklistów na torze kolarskim,  a także urządzało zbiorowe wycieczki do podłódzkich miejscowości.

Towarzystwo Łódzkich Cyklistów grupowało wyłącznie osoby narodowości niemieckiej. Miłośnicy welocypedów narodowości polskiej, którym na przełomie 1886/1887 r. odmówiono przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia, założyli ostatecznie w 1889 r. Konsulat Łódzki Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów – uznawany za najstarszą polską organizację sportową Łodzi.
Towarzystwo Łódzkich Cyklistów po pozyskaniu bogatych mecenasów w osobach lokalnych  przemysłowców: Juliusza Heinzla, Roberta Geyera, Ludwika Krusche, zakupiło dzierżawiony dotychczas plac przy ul. Przejazd 3/5 (obecna ul. J. Tuwima). W latach 90. XIX w. wybudowano tam budynek klubowy i kręgielnię. Wewnątrz toru kolarskiego urządzono pierwszy w Łodzi kort tenisowy. W okresie zimowym na korcie wylewana była ślizgawka, na której organizowano zawody łyżwiarskie.

Działalność Towarzystwa Łódzkich Cyklistów została przerwana przez wybuch I Wojny Światowej. W dniu 5 grudnia 1918 r. stowarzyszenie zostało wchłonięte przez Stowarzyszenie Sportowe Union, które przejęło również klubowe obiekty sportowe przy ul. Przejazd.
Pismo Towarzystwa Łódzkich Cyklistów do władz gubernialnych w Piotrkowie Trybunalskim, z prośbą o wydanie zgody na zorganizowanie zawodów łyżwiarskich w dniu 20 stycznia 1898 r.
Pismo sporządzone zostało w języku rosyjskim na papierze firmowym Towarzystwa i datowane jest na dzień 18 grudnia 1897 r. /30 grudnia według kalendarza juliańskiego.
W górnej części dokumentu znajduje się wydrukowana w trzech językach nazwa stowarzyszenia: po rosyjsku, polsku i niemiecku. Z prawej strony nazwy Towarzystwa Łódzkich Cyklistów w języku rosyjskim umieszczono graficzny znak klubowy ze skróconą nazwą w języku rosyjskim i datą powstania stowarzyszenia – 1886 r.
Poniżej części drukowanej znajduje się zasadnicza część dokumentu – odręcznie napisana prośba o wydanie zgody na zorganizowanie zawodów łyżwiarskim w dniu 20 stycznia 1898 r.  Pod pismem znajduje się podpis ówczesnego przewodniczącego stowarzyszenia Roberta Reigera.

Pismo Towarzystwa Łódzkich Cyklistów z 18 grudnia 1897 r. jest prawdopodobnie najstarszym dokumentem związanym z łódzkim sportem, które przetrwało do dnia dzisiejszego.

Bibliografia:

Andrzej Bogusz, 100 lat kolarstwa łódzkiego, Łódź 1986.
Andrzej Bogusz, Dawna Łódź sportowa, Łódź 2008.
Leszek Fabian, Od roku 1886 … Kolarstwo w Łodzi i regionie, Łódź 2012.
Sebastian Glica, Od 1824 roku. Opowieść o łódzkim sporcie, Łódź 2013.

Opracowanie: Sebastian Glica, Muzeum Sportu i Turystyki, Oddział MMŁ

 

 

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum