Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Oddział Sportu i Turystyki

„Łódzkie obiekty sportowe”

„Łódzkie obiekty sportowe”
24 czerwca 2013 r. - 31 lipca 2016 r.
Miejsce: Oddział Sportu i Turystyki MMŁ
Hala Sportowa, ul. Ks. I. Skorupki 21
Kuratorzy: Sebastian Glica, Mirosław Jaskulski

Zajmując się historią sportu w Łodzi nie można pominąć roli budownictwa sportowego w jego rozwoju. Wraz z powstawaniem pierwszych stowarzyszeń sportowych budowane były pionierskie obiekty sportowe: strzelnice, tor kolarski w Helenowie, boiska piłkarskie i hale sportowe. Obiekty te stały się z biegiem czasu częścią krajobrazu Łodzi, nierzadko posiadając dużą wartość architektoniczną.

Wraz z rozwojem miasta dochodziło do znaczących zmian urbanistycznych, co owocowało przebudową, a często wyburzaniem wielu obiektów, także sportowych. Kryzys sportu po 1989 r. doprowadził do dewastacji niektórych łódzkich obiektów sportowych.

Wystawa stanowi prezentację często już zapomnianej historii łódzkiego budownictwa sportowego. Przybliżone zostały na niej np. historyczne oblicze toru kolarskiego w Helenowie i Parku Sportowego ŁKS-u przy al. Unii; zaprezentowane zostały także obiekty już nieistniejące: boiska i korty tenisowe niemieckich i żydowskich klubów sportowych oraz tor jeździecki w Rudzie Pabianickiej. Szczególna uwaga została zwrócona na najciekawsze pod względem architektonicznym łódzkie obiekty sportowe: halę sportową przy ul. Łąkowej – po II Wojnie Światowej przejętą przez Wytwórnię Filmów Fabularnych, kryty basen i salę gimnastyczną Związku Chrześcijańskiej Młodzieży YMCA przy ul. Moniuszki, Halę Sportową przy
ul. ks. I. Skorupki oraz nową halę Arena przy ul. Krzemienieckiej – oddaną do użytku w 2008 r.

Materiał ikonograficzny uzupełniony jest prezentacją dokumentacji budowlanej, planów, a także dokumentów i odznaczeń klubowych.

Wystawie towarzyszy wydawnictwo Sebastiana Glicy i Mirosława Jaskulskiego pt.:  „Obiekty sportowe Łodzi. Od miejskich parków i placów po stadiony i hale sportowe”. Na kartach publikacji autorzy ukazali początki i rozwój budownictwa sportowego w Łodzi, przybliżając w sumie aż 52 obiekty sportowe istniejące na przestrzeni blisko 190 lat. Dużą wartość ma również materiał ikonograficzny – w pracy zamieszczonych zostało blisko 100, w dużej części dotychczas niepublikowanych, archiwalnych zdjęć łódzkich obiektów sportowych.
Według recenzji Marka Kondraciuka „(…) Sebastian Glica i Mirosław Jaskulski znakomicie wypełnili (…) swoją pracą rozległy obszar w zbiorowej świadomości miłośników sportu. Z imponującą sprawnością dokumentalistów wydobyli z zakamarków historii losy obiektów sportowych Łodzi, porządkując je, opatrując fotografiami, a więc przywracając do życia na stronicach tego niezwykłego tomu.”

Rozbudowa stadionu Widzewa, w której w „czynie społecznym” pomagali łódzcy harcerze, lata 60. XX w., ze zbiorów MMŁ.

 

Ilustracja główna: Jubileusz 40-lecia Łódzkiego Klubu Sportowego, 1948 r., ze zbiorów MMŁ.

EmailDrukuj Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum